Anställningen

Intressebevakning inom den statliga sektorn

Intressebevakningen för statsanställda medlemmar sköts till stora delar genom Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf. Arbetsgivaren företräds av Statens arbetsmarknadsverk som lyder under finansministeriet.

I egenskap av nationell huvudavtalsorganisation förhandlar FOSU rf. tjänste- och arbetskollektivavtal för Akavas medlemmar inom den offentliga sektorn. Dessa avtal reglerar löner och andra tjänsteförhållandevillkor. Staten har ca 35 000 chefer och experter som är medlemmar i Akavas förbund.

FOSU har en statsförhandlingskommitté som beslutar centralt om statens tjänste- och arbetskollektivavtal och intressebevakning. Kommittén leder och stödjer ombudsmannaverksamheten genom fadderombudsmän.

Lokal intressebevakning är också en väsentlig del av FOSU:s verksamhet. FOSU har fler än 2000 ombudsmän. Ombudsmännen förhandlar med arbetsgivare på arbetsplatserna och bistår medlemmarna i frågor kring arbetsförhållanden.

Loimu och ett flertal andra förbund står bakom den elektroniska publikationen Keppi ja Porkkana för statsanställda som kommer ut fyra gånger per år. Förbundet behöver ha korrekt e-postadress och korrekta arbetsgivaruppgifter i sitt register för att kunna skicka publikationen till dig.

Ungefär 2 400 Loimumedlemmar är anställda av staten. Intressebevakning inom den statliga sektorn sköts inom Loimu av intressebevakningsdirektör Arja Varis, arja.varis (at) loimu.fi.

 

 

 

Loimu

Mikonkatu 8 A, 8.krs
00100 Helsinki
Tel. 09 6226 850
loimu@loimu.fi

Loimus dataskyddsbeskrivning

© 2020 Loimu