Medlemsförmåner

Medlemsförmåner

Natur-, miljö- och skogsvetareförbundet Loimu erbjuder sina medlemmar omfattande och konkurrenskraftiga medlemstjänster. I vårt utbud av medlemstjänster har vi försökt beakta olika medlemsgruppers behov och önskemål med tanke på åldern, livssituationen och karriären.

Råd till just dig

Vår kärnverksamhet, dvs. intressebevakning och anställningsrådgivning, har förstärkts märkvärdigt i Loimu. Varje arbetsgivarsektor – den privata sektorn, universiteten, staten, kommunen – har sin egen förhandlingschef.

Vi i Loimu känner till våra medlemmars situation och arbetsplatser. Av förbundets förhandlingschefer får du personlig rådgivning och hjälp vid problemsituationer på arbetsplatsen.

Utbildning som stöd för karriären

Då vi ordnar kurser strävar vi efter att åstadkomma en så omfattande helhet som möjligt, så att den stöder inledningen av naturvetarnas karriär och naturvetarnas karriärutveckling.

Under våra kurser får du information, råd och redskap för att söka arbete och kontrollera din egen karriärutveckling.

Forskningsinformation om naturvetarens situation

Vi erbjuder våra medlemmar mycket sådan information som de inte kan få på annat håll.Vi genomför regelbundet en arbetsmarknadsenkät som kartlägger bl.a. medlemmarnas löner och anställningsvillkor, en enkät som visar vilka arbeten de nyutexaminerade får och en enkät om de studerandes sommararbeten.

Utnyttja ditt medlemskap till fullo
Loimus medlemsförmåner gäller för både studerandemedlemmar och egentliga medlemmar.
Vilka ekonomiska tjänster och förmåner ger medlemskapet? Se exempel:

Tjänst eller förmån Värde* euro
Tjänster som gäller anställningsförhållanden
Juridisk rådgivning i anställningsfrågor (60 min) 200
Granskning av arbetsavtal (30 min) 100
Karriärtjänst
CV-kommentarer 50
Möte med en karriärexpert 150
Mentorsverksamhet 200
Lönerekommendation 50
Medlemsförmåner
Förbundets försäkringspaket
(rese- och arbetslivsförsäkringar)
170
Diskussion med jurist
om bouppteckningar 30 min (Eversheds)
100
Totalt över  1 000 e

 

*Värdena grundar sig på priserna för motsvarande tjänster på den fria marknaden.

Fackförbundets medlemsavgift är avdragsgill och förbundet skickar betalningsuppgifterna direkt till skatteverket.

 

 

 

Loimu

Mikonkatu 8 A, 8.krs
00100 Helsinki
Tel. 09 6226 850
loimu@loimu.fi

Loimus dataskyddsbeskrivning

© 2020 Loimu