Medlemsförmåner

Försäkringsförmåner

Loimus medlemmar är försäkrade genom försäkringsbolaget Turva. För detaljerad information om våra försäkringar och försäkringsvillkor, besök Turvas webbsida.

Nedanstående försäkringar ingår i medlemsavgiften:

  • Resenärförsäkring för fritidsresor. Förbundets medlemskort/mobila medlemskort kan användas som försäkringsintyg. Du kan om du så önskar skriva ut ett försäkringsintyg att ha med på resan på Medlemsintranätet.
  • Förbundsförsäkring. Som förbundsmedlem i förbundets organisationsuppgifter och tillställningar är du försäkrad genom förbundsförsäkringen.
  • Yrkesmässig ansvars- och rätsskyddsförsäkring. Försäkringen gäller för förbundets medlemmar med anställning, studerandemedlemmar och för forskare med anslag avseende forskningsarbetet. Försäkringen gäller också för egenföretagare och företagare utan några anställda.
  • Utöver försäkringarna som ingår i medlemsavgiften lämnar Turva rabatt för andra frivilliga försäkringar, t.ex. hemförsäkring, bilförsäkringar och personförsäkringar. Läs mer

If Vahinkovakuutusyhtiö Ab

Förbundskunders förmåner: Primus-livförsäkringar och olycksfallsförsäkringar samt övriga försäkringsförmåner från If. Läs mer

Övriga försäkringsförmåner

Grupplivförsäkring för anställda

Nationella arbetsmarknadsorganisationer har avtalat om livförsäkring för anställda. Försäkringen tas av arbetsgivaren som också bekostar försäkringen.
Skyldigheten att ombesörja en livförsäkring gäller samtliga arbetsgivare som binds av ett kollektivavtal eller inom vars verksamhetsområde det finns ett allmänt nationellt kollektivavtal där det stadgas om grupplivförsäkring. Läs mer

Yrkesmässig ansvars- och rätsskyddsförsäkring

Försäkrade
Försäkringen gäller för förbundets medlemmar med anställning, studerandemedlemmar och för forskare med anslag avseende forskningsarbetet. Försäkringen gäller också för egenföretagare och företagare utan några anställda.
En förutsättning för utnyttjande av rättsskyddsförsäkringen är att förbundet i förväg lämnar sitt skriftliga samtycke innan ett ombud anlitas

 

 

 

Loimu

Mikonkatu 8 A, 8.krs
00100 Helsinki
Tel. 09 6226 850
loimu@loimu.fi

Loimus dataskyddsbeskrivning

© 2020 Loimu