Vad är Loimu?

Anslutningsblankett

Fyll i anslutningsblanketten nedan. När du skickar in blanketten sparas den i vårt register. Din medlemsansökan behandlas på nästa styrelsemöte varefter du informeras brevledes om beslutet. Medlemskapet gäller från och med den stund vi mottar din ansökan.

Medlemskategori inom Natur-, miljö- och skogsvetareförbundet Loimu rf, min ansökan gäller:
Egentlig
Studerande
Personuppgifter
Släktnamn*
Förnamn*
Personbeteckning*
Modersmål
Kontakt information
Näradress*
Postnummer*
Postanstalt*
E-post
Telefon hem
Studier
Examen
Huvudämne
Universitet
Examensdatum
Arbetsplats
Arbetsgivare
Adress till arbetet
Postnummer
Postanstalt
Titel
Telefon arbete
Medlemskap
Jag vill bli ansluten till Arbetslöshetskassa ERKO
Mina adressuppgifter får överlåtas för kommersiella ändamål
Jag förbjuder utgivning av mina registeruppgifter i medlemsförteckningen.
Jag vill ha tidningen Loimu (gratis medlemsförmån)
Tilläggsinformation

 

 

Loimu

Mikonkatu 8 A, 8.krs
00100 Helsinki
Tel. 09 6226 850
loimu@loimu.fi

Loimus dataskyddsbeskrivning

© 2020 Loimu