Vad är Loimu?

Bli medlem!

Loimu har redan nästan 15 000 experter inom olika branscher – naturvetare, miljövetare och skogsvetare. Våra medlemmar arbetar inom industrin och på kommersiella företag, inom universitetsvärlden, på forskningsinstitut och inom den offentliga sektorn. Vi bevakar våra medlemmars intressen inom samtliga sektorer.

Du kan bli medlem i Loimu om du har en akademisk examen inom naturvetenskap eller jordbruk-skogsbruk eller om du studerar för att avlägga motsvarande examen. Loimu erbjuder dig ett naturligt alternativ.

  • Du kan bli studerandemedlem så snart du inlett dina universitetsstudier. Du ska själv meddela förbundet att du avlagt din examen, annars får vi inte denna information. Du blir ordinarie medlem i och med utexamineringen.
  • Du kan bli ordinarie medlem om du avlagt en filosofie magister-examen inom naturvetenskap eller motsvarande. Forskarstuderande eller den som ska avlägga en andra universitetsexamen betraktas också som ordinarie medlem.
  • Dessutom kan förbundsstyrelsen efter eget gottfinnande godkänna som ordinarie medlem den som inte uppfyller dessa krav om personen i fråga arbetar med uppgifter som ingår i branscher som förbundets ordinarie medlemmar företräder.

Medlemsblanketterna hittar du genom länkarna i sidans överkant och till vänster i navigationsmenyn.

 

 

 

Loimu

Mikonkatu 8 A, 8.krs
00100 Helsinki
Tel. 09 6226 850
loimu@loimu.fi

Loimus dataskyddsbeskrivning

© 2020 Loimu