Vad är Loimu?

Varför lönar det sig att bli medlem?

Det har skett stora omvälvningar i arbetslivet de senaste femtom åren. Dett har gjort att även högre tjänstemän har en osäkrare ställning än tidigare på arbetsmarknaden. Det är inte längre självklart att en akademisk utbildning garanterar en stabil, oavbruten karriär. Det blir också allt vanligare att man får byta arbetsuppgifter och omskola sig.

Vem som helst kan råka ut för tillfällig arbetslöshet eller försämrade arbetsvillkor, och inte alla arbetsgivare sköter alla gånger ens sina lagstadgade skyldigheter på ett adekvat sätt.

Vi erbjuder trygghet, information och aktiviteter

Medlemskap i Loimu ger dig en trygghet i arbetslivet, stöd i din karriär och information som du inte får på annat håll. Genom att bli medlem får du bl.a.

• en professionell ansvars- och rättsskyddsförsäkring
• inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning
• experthjälp vid problem på arbetsplatsen samt tillgång till juridisk expertis
• personlig rådgivning vid arbetssökning och karriärfrågor
• råd vid upprättande av arbetsavtal och framförande av önskad lön.

Du får också rikligt med matnyttig information om arbete och anställningsförhållanden i förbundets tidning, på förbundets webbsida och på förbundets intranät för medlemmar. Läs mer under Medlemstjänster.
Utöver dessa konkreta medlemsförmåner får du möjlighet att delta i våra aktiviteter, roliga fritidssysslor och nyttiga utbildningsinsatser tillsammans med dina kollegor.

Varför skulle du inte gå med i ett förbund där du på riktigt hör hemma?

Utbildningstillfälle för nya medlemmar

Vi anordnar ett årligt utbildningstillfälle för medlemmar som under de två föregående åren anslutit sig till förbundet som ordinarie medlemmar eller avlagt magisterexamen. På utbildningstillfället belyser vi arbets- och karriärfrågor för natur-, miljö- och skogsvetare. Målgruppen får en persolig inbjudan till tillfället.

 

 

Loimu

Mikonkatu 8 A, 8.krs
00100 Helsinki
Tel. 09 6226 850
loimu@loimu.fi

Loimus dataskyddsbeskrivning

© 2020 Loimu