Vad är Loimu?

Vi på Loimu

Loimu har redan ungefär 14 000 medlemmar. Särskilt snabbt växer medlemsantalet bland studerande.

Loimus medlemmar arbetar inom samtliga arbetsgivarsektorer och inom ett stort antal branscher. Ungefär en femtedel av våra medlemmar är studerande och knappt en tiondel pensionärer.

Ungefär 40 procent av Loimus medlemmar i arbetsför ålder arbetar inom den privata sektorn, 22 procent i statlig tjänst, 18 procent på universitet och 8 procent inom den kommunala sektorn. 12 procent av våra medlemmar står av en eller annan anledning utanför arbetslivet.

57 procent av Loimus medlemmar är kvinnor, 43 procent män.

 

 

 

Loimu

Mikonkatu 8 A, 8.krs
00100 Helsinki
Tel. 09 6226 850
loimu@loimu.fi

Loimus dataskyddsbeskrivning

© 2020 Loimu