ISO 14001-standardi ja ympäristöjärjestelmä

3.11. klo 13:00 – 5.11. klo 17:00 koko Suomi
Ilmoittaudu

Viimeistään 22.10.

Kuvaus

Loimun jäseniä työskentelee ympäristöasioiden hallintaa vaativissa tehtävissä esimerkiksi teollisuudessa, julkisessa hallinnossa, palvelutuotannossa ja erilaisten vastuullisuustehtävien puolella. Tyypillisiä nimikkeitä voivat olla esimerkiksi Environmental Specialist/Manager, HSE Specialist/Manager tai Sustainability Specialist/Manager. Ympäristöajattelu on yhä tärkeämpi osa minkä tahansa organisaation strategista toimintaa.

Ympäristöasioiden hallintaan ISO 14001-standardia voidaan soveltaa laajasti organisaatiossa yksityisellä ja julkisella sektorilla, ja se tarjoaa organisaatiolle ympäristöasioiden hallinnan työkalupakin ympäristöjohtamisen tueksi.

Standardi:

ISO14001-standardi kuvaa systemaattisen tavan parantaa ympäristöasioiden hallintaa ja ympäristönsuojelutoimien tuloksellisuutta organisaatioissa. ISO 14001 -standardin mukaisessa ympäristöjärjestelmässä määritellään resurssit, prosessit ja menettelyt, joilla organisaatio sitoutuu suojelemaan ympäristöä, noudattamaan sitä sitovia ympäristövelvoitteita ja parantamaan ympäristönsuojelun tasoaan. Tärkeitä elementtejä ISO14001-standardissa ovat mm. ympäristövaikutukset, elinkaariajattelu ja johdon vastuu.

ISO 14001 -standardi soveltuu käytettäväksi ympäristöjärjestelmän rakenteena kaiken kokoisissa organisaatioissa eri toimialoilla sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Sertifioitu ISO14001-ympäristöjärjestelmä voidaan nähdä osoituksena systemaattisesta ympäristöasioiden hallinnasta ja organisaation vastuullisuudesta.

Koulutuksessa sovelletaan standardin viimeisimmän 2015 version periaatteita ja vaatimuksia. Olisi hyvä, jos osallistujalla on standardi käytettävissään (ei pakollinen), standardit eivät kuulu koulutuksen hintaan.

Sisältö:

  • ISO 14001 standardin tausta
  • Standardin pääperiaatteet, sisältö ja rakenne
  • Standardin vaatimukset ja niiden tulkinta
  • Mitä ISO 14001-standardin käyttöönotto vaatii käytännössä

Kouluttaja: Maija Vaismaa, Laatukeskus Excellence Finland Oy

Hinta: omavastuu 150 €, lasku lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä.

Koulutusta on kahtena päivänä, 3.11. ja 5.11. klo 13-17

Loimun tietosuojaselosteet:

https://www.loimu.fi/mika-on-loimu/tietosuoja/

Kohderyhmä

Loimun jäsenet

Ilmoittaudu

Sinua saattaa kiinnostaa myös