ISO 9001-standardi ja laatujärjestelmä

16.6. klo 13:00 – 17.6. klo 12:00 koko Suomi
Ilmoittaudu

Viimeistään 31.5.

Kuvaus

Loimun jäseniä työskentelee laadunhallintaosaamista vaativissa tehtävissä esimerkiksi teollisessa tuotannossa, laboratorioissa ja vastuullisuustehtävien puolella. Lisäksi laatuajattelusta on hyötyä kehittämis- ja johtotehtävissä toimiville sekä auditoijille.

Kansainvälinen standardi ISO 9001 asettaa vaatimukset organisaation laadunhallintajärjestelmälle. Se on maailman tunnetuin työkalu laadunhallintajärjestelmän rakentamiseen ja kehittämiseen ja loimulaisilla aloilla työskentelevien olisi hyvä tuntea sen perusteet. Koulutuksesta saa perusteet ISO9001 -standardista, vaatimuksista ja soveltamisesta.

Standardi:

ISO 9000 -standardisarja on systemaattisen laatujohtamisen väline, jota organisaatioilla on mahdollista soveltaa laatuasioidensa hallintaan ja kehittämiseen monilla eri aloilla. Standardi asettaa vaatimukset toiminnalle ja toimintajärjestelmän sertifiointi osoittaa organisaation toimivan vaatimukset täyttävästi ja luo uskottavuutta. Standardin tavoitteena on, että sen esittämät laadunhallinnan ja -varmistuksen näkökohdat toteutetaan järjestelmällisesti organisaation liiketoiminnassa ja sen johtamisessa.

Koulutuksessa sovelletaan standardin viimeisimmän 2015 version periaatteita ja vaatimuksia.
Huom. Olisi hyvä, jos osallistujalla on standardi käytettävissään (ei pakollinen), standardit eivät kuulu koulutuksen hintaan.

Sisältö:

  • ISO 9001 standardin tausta
  • Standardin pääperiaatteet, sisältö ja rakenne
  • Standardin vaatimukset ja niiden tulkinta
  • Mitä ISO 9001-standardin käyttöönotto vaatii käytännössä, ja mitkä ovat sen tärkeimmät hyödyt

Kouluttaja: Petri Lehtipuu, Laatukeskus Excellence Oy

Hinta: omavastuu 150 € (työttömät ja muut työelämän ulkopuolella olevat 75 €), lasku lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä.
Koulutuksesta saa Laatukeskuksen osallistumistodistuksen.

Koulutusta on kahtena päivänä, to 16.6. klo 13-17 ja pe 17.6. klo 8-12.

Loimun tietosuojaselosteet:

https://www.loimu.fi/mika-on-loimu/tietosuoja/

Kohderyhmä

Loimun jäsenet, jotka ovat kiinnostuneet laadunhallinnan perusteista.

Ilmoittaudu

Sinua saattaa kiinnostaa myös