Kipinää luottamustehtävään: Luottamustoimen tunnetaidot

1.12. klo 16:00 – 18:00 koko Suomi

Kuvaus

Luottamustehtävissä toimivalle vuorovaikutus- ja tunnetaidot ovat oleellinen osa toimessa menestymistä. Loimulaisille luottamusmiehille, luottamusvaltuutetuille ja työsuojeluvaltuutetuille suunnattu tilaisuus auttaa tunnetaitojen kehittämisessä ja tunteiden vaikutusten hahmottamisesta työpaikoilla.

Tunteet tulevat mukaan työpaikalle, halusimme tai emme. Tunteet herättävät usein hämmennystä ja kysymyksiä – miten erilaisiin tunnereaktioihin tulisi suhtautua? Joskus pelkona on, että liian voimakkaat tunteet estävät järkevän toiminnan työpaikalla. Toisaalta liian niukoilla tunteilla työ voi olla ilotonta ja latteaa.

Tässä tilaisuudessa käydään läpi, miten tunteet vaikuttavat työpaikalla, ja miten jokainen voi niihin vaikuttaa. Tarkastelemme asiaa erityisesti luottamustoimen näkökulmasta. Ennen tilaisuutta toteutetaan lyhyt luottamustoimen haastaviin tilanteisiin kohdistuva monivalintakysely, jonka avulla pääset itsekin vaikuttamaan tilaisuuden sisältöön ja painopisteisiin.

Tilaisuudessa saat uusimpia tutkimustietoja, oivalluttavia näkökulmia ja konkreettisia esimerkkejä ja vinkkejä, joilla voit käsitellä erilaisia työssä herääviä tunnereaktioita. Saat vinkkejä haastavien tilanteiden kohtaamiseen ja toisaalta positiivisten tunnekokemusten vahvistamiseen.

Kouluttaja: Human advisor, coach Jarkko Rantanen, Emergy

Jarkko on työelämän tunnetaitoihin ja organisaatioiden tunneilmaston kehittämiseen erikoistunut psykologi, tietokirjailija ja suosittu 
valmentaja. Hän on työskennellyt pitkäjänteisesti työelämän tunnetaitojen kehittämisen parissa ja kirjoittanut työelämän tunteista ja tunnejohtamisesta useita kirjoja. 

Loimun tapahtumien ja koulutusten tietosuojaseloste:
https://www.loimu.fi/tapahtumien-ja-koulutusten-tietosuojaseloste/

Kohderyhmä

Ainoastaan Loimun jäsenet, jotka ovat valittu luottamusmieheksi, luottamusvaltuutetuksi tai työsuojeluvaltuutetuksi (tai kyseisiin tehtäviin varahenkilöiksi).