Luonnonvarakeskuksen (LUKE) palkka- ja työsuhdeilta

22.9. klo 16:00 – 17:30 koko Suomi
Ilmoittaudu

Viimeistään 19.9.

Kuvaus

Luonnonvarakeskus (LUKE) on loimulaisten suurin työnantaja valtiolla.

Valtion tutkimuslaitokset ja valtion keskus- ja paikallishallinto työllistävät loimulaisia, ja heidän palvelussuhteidensa ehtoja määrittävät valtion virka- ja työehtosopimus sekä paikalliset sopimukset. Valtakunnallinen pääsopijajärjestö JUKO ry neuvottelee julkisen sektorin akavalaisten virka- ja työehtosopimukset, joissa sovitaan palkoista ja muista palvelussuhteen ehdoista. JUKOn toimintaan kuuluu oleellisesti myös paikallisen tason edunvalvonta, jota hoitavat jäsenten valitsemat luottamusmiehet. 

Mietityttääkö työsopimus tai työehtosopimuksen määräykset?

Miten työsuhteen ehdot määräytyvät? Mitä valtion työehtosopimus määrittää ja mistä taas voi neuvotella tai sopia itse?
Loimun edunvalvontapäällikkö Arja Varis kertoo työsuhteen ehdoista ja niitä määrittävistä sopimuksista.

Miten palkka määrittyy?

Palkkaus vaihtelee riippuen siitä, millaisissa tehtävissä ja organisaatiossa työskentelee. LUKEssa on oma palkkausjärjestelmä, johon asiantuntijatyötä tekevät loimulaiset sijoitetaan. LUKEn jukolainen pääluottamusmies Esa Uotila kertoo palkkausjärjestelmästä ja sen kehitystyöstä.

Osaatko neuvotella palkastasi?

Paljonko voin pyytää palkkaa? Millä palkankorotustarvetta voi perustella? Miten usein neuvotteluja voi käydä? Palkasta neuvotteleminen kannattaa, ei vain työtehtävien vaihtuessa vaativammaksi, vaan säännöllisesti muutenkin.

Loimu urapalvelupäällikkö Suvi Liikkanen kouluttaa, miten käydä palkkaneuvotteluita. Tilaisuudessa myös tutustutaan loimulaisten palkkauksen tasoon LUKEssa.

Tilaisuus järjestetään Teamsilla.

Loimun tapahtumien ja koulutusten tietosuojaseloste:
https://www.loimu.fi/tapahtumien-ja-koulutusten-tietosuojaseloste/

Kohderyhmä

Loimun LUKEssa työskentelevät jäsenet

Ilmoittaudu

Sinua saattaa kiinnostaa myös