TJS-työhyvinvointiwebinaari – Sisäinen motivaatio ja innostus

18.4. klo 16:00 – 17:00 koko Suomi
Ilmoittaudu

Katso lisätiedot

Kuvaus

Puheenvuorossa avataan motivaation syntyä ja miten sitä ylläpidetään. Lisäksi käymme lävitse kuinka innostusta vahvistetaan ja ylläpidetään, sekä tutustumme innostuksen tuhoajiin, joita kannattaa välttää omassa johtamisessaan. Tavoitteena on, että osallistujat saavat uusia ajatuksia ja työkaluja siihen kuinka innostusta voi kehittää yksilö- ja tiimitasolla organisaatioissa ja yhdistyksissä.

Koulutuksessa tutustutaan innostuksen ja motivaation johtamiseen liittyviin oppeihin, joiden avulla pystyy johtamaan ihmislähtöisesti huomioiden yksilöllisesti motivaatiotekijät sekä ihmisten erilaisuuden. Tutkimukset vahvistavat, että pitkäkestoinen hyvinvointi edellyttää aitoa motivaatiota itse tekemistä kohtaan.

Innostuksen ylläpito edellyttää mielekkäiden sisältöjen lisäksi myös ymmärrystä toiminnan päämäärien merkityksestä ja vaikuttavuudesta. Näiden asioiden kirkastaminen on innostuksen johtamisen ytimessä. Puheenvuorossa käsitellään – menetelmiä johtaa innostusta ja motivaatiota yksilölähtöisellä tavalla. – tutustutaan hieman vahvuuskeskeiseen ajatteluun ja menetelmiin kehittää yhteistä toimintaa ihmisten vahvuuksien ja kiinnostuksen kohteiden kautta. – tutustutaan tapoihin kartoittaa innostuksen ja motivaation lähteitä kuin myös niiden mahdollisia tuhoajia.

Materiaalit:
Luennon yhteydessä tarjoamme mahdollisuuden käydä ja jatkaa keskustelua Howspace-alustalla.
Innostuksen johtamisen tueksi voit ladata itsellesi oppikirjan Ihan intona, jonka avulla voit syventää tietämystäsi innostuksesta ja sen johtamisesta:
https://www.e-julkaisu.fi/haaga-helia/ihan_intona/mobile.html#pid=1 

Kouluttaja: Reima Launonen (VTM) on työhyvinvoinnin, itseohjautuvuuden ja sisäisen motivaation asiantuntija. Hänen valmennustensa suosio perustuu tieteellisen tiedon ja konkreettisten esimerkkien sujuvaan yhdistämiseen.

Viimeinen ilmoittautumispäivä 14.4.

Tietosuoja: https://www.loimu.fi/tapahtumien-ja-koulutusten-tietosuojaseloste/

Kohderyhmä

Loimun jäsenet

Ilmoittaudu

Sinua saattaa kiinnostaa myös