Työlainsäädäntöä esihenkilöille

30.3. klo 9:00 – 16:00 koko Suomi
Ilmoittaudu

Katso lisätiedot

Kuvaus

Työlainsäädäntöä esihenkilöille on tiivis ja tehokas johdanto työoikeuteen. Päivän kestävässä koulutuksessa käsitellään käytännönläheisesti perusteet juridisista kokonaisuuksista, joihin esihenkilötyössä usein törmää ja joiden tuntemisesta saa tukea päivittäiseen esihenkilötyöhön.

Ohjelma

Koulutuspäivän kesto 9-16

Johdanto työoikeuteen

 • Työoikeuden ehtojen lähteet ja hierarkia
 • Esihenkilön lakisääteisten velvoitteiden merkitys johtamisessa

Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet esihenkilötyössä

 • Tasapuolinen kohtelu ja syrjinnän kielto
 • Työsuojelu esihenkilötyössä (työaika, työturvallisuus, vuosilomalaki)
 • Sairauspoissaolot
 • Työelämän tietosuoja

Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet

 • Työntekovelvollisuus ja esihenkilön työnjohto-oikeus
 • Salassapito, kilpailevan toiminnan kielto
 • Työelämä ja sosiaalinen media
 • Perhevapaat

Työsuhteen päättäminen

 • Hankalien tilanteiden hoitaminen työlainsäädännön mukaisesti
 • Varoitus
 • Työsuhteen irtisanominen
 • Työntekijän kuuleminen
 • Tuotannolliset ja taloudelliset syyt

Kouluttaja: Lakimies Jenni Eromäki. Jenni Eromäellä on pitkä ja monipuolinen kokemus liikejuridiikkaan keskittyneistä asianajotoimistoista, pörssiyrityksen ja yliopiston lakimiestehtävistä sekä yrittämisestä. Jennin erikoisosaamista ovat työoikeus, sopimusoikeus ja IPR-oikeus. Hänen koulutuksissaan lakiasioita lähestytään käytännönläheisesti ja koulutusten aikana tehdään paljon case-harjoituksia.

Hinta: 180 €.
Kysy työpaikallasi, voiko työnantaja korvata koulutuksesi hinnan, ja voitko osallistua koulutukseen työajallasi.

Viimeinen ilmoittautumispäivä:
2.3.2023, ilmoittaudu TJS Opintokeskuksen sivuilla.

Loimun koulutusten ja tapahtumien tietosuojaseloste: https://www.loimu.fi/tapahtumien-ja-koulutusten-tietosuojaseloste/

Kohderyhmä

Loimun jäsenet, jotka työskentelevät esihenkilötehtävissä tai ovat kiinnostuneet esihenkilötyötehtävistä tulevaisuudessa.

Ilmoittaudu

Sinua saattaa kiinnostaa myös