Uuden esihenkilön työkalupakki: Kuormitus ja työkyky

17.2. klo 16:30 – 18:00 Koko Suomi
Ilmoittaudu

Viimeistään 10.2.

Kuvaus

Esihenkilöllä on aina vastuu alaistensa työsuojelusta, ja siihen kuuluu myös työn kuormittavuuden ja työkyvyn seuranta.

Työnantaja on työturvallisuuslain mukaan velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Esihenkilön on tärkeä tietää vastuunsa ja häneen kohdistuvat velvoitteet, jotta hän osaa toimia vähintään lain vaatimalla tavalla sekä kehittää omalla toiminnallaan vastuualueensa työturvallisuutta ja parantaa työntekijöidensä työhyvinvointia. Koulutuksen tavoitteena on johdattaa uudet esihenkilöt työsuojelusäädöksiin, työsuojelun yhteistoimintaan ja työturvallisuuteen liittyvistä suosituksiin.

Käsiteltäviä aiheita ovat:

  • Esihenkilön rooli psykososiaalisen työkuormituksen hallinnassa (ml. häirintä ja muu epäasiallinen kohtelu)
  • Esihenkilön rooli työkyvyn johtamisessa

Kouluttaja:
Seija Moilanen, Työturvallisuuskeskus

Loimun tapahtumien ja koulutusten tietosuojaseloste:
https://www.loimu.fi/tapahtumien-ja-koulutusten-tietosuojaseloste/

Kohderyhmä

Esihenkilöt, työsuojelusta kiinnostuneet Loimun jäsenet

Ilmoittaudu

Sinua saattaa kiinnostaa myös