Uuden esihenkilön työkalupakki: Työsuojelu asiantuntijatyössä

23.9. klo 16:30 – 18:00 etä
Ilmoittaudu

Viimeistään 19.9.

Kuvaus

Esihenkilöllä on aina vastuu alaistensa työsuojelusta.

Työnantaja on työturvallisuuslain mukaan velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Esihenkilön on tärkeä tietää vastuunsa ja häneen kohdistuvat velvoitteet, jotta hän osaa toimia vähintään lain vaatimalla tavalla sekä kehittää omalla toiminnallaan vastuualueensa työturvallisuutta ja parantaa työntekijöidensä työhyvinvointia. Koulutuksen tavoitteena on johdattaa uudet esihenkilöt työsuojelusäädöksiin, työsuojelun yhteistoimintaan ja työturvallisuuteen liittyvistä suosituksiin.

Osallistujat saavat koulutuksen myötä johdannon:
• esihenkilön työsuojelutehtäviin ja niihin perehdyttämiseen
• asiantuntijatyötä tekevän työntekijän työsuojeluun
• osallistavaan työsuojeluasioiden käsittelyyn

Kouluttaja: Seija Moilanen, Työturvallisuuskeskus

Loimun tapahtumien ja koulutusten tietosuojaseloste:
https://www.loimu.fi/tapahtumien-ja-koulutusten-tietosuojaseloste/

Kohderyhmä

Esihenkilöt, työsuojelusta kiinnostuneet Loimun jäsenet (kaikki toimialat, asiantuntija- ja toimistotyö)

Ilmoittaudu

Sinua saattaa kiinnostaa myös