Vertaismentorointi vastuullisuusteemoista

5.4. klo 0:00 – 13.5. klo 0:00 koko Suomi
Ilmoittaudu

Viimeistään 10.4.

Kuvaus

Vastuullisuusosaamisen tarve kasvaa tulevaisuuden työmarkkinoilla, ja loimulainen ympäristö- ja kestävän kehityksen osaaminen on tärkeä osa vastuullisen yritys- ja yhteiskunnallisen toiminnan tulevaisuutta.

Vastuullisuusajattelu pohjaa kestävän kehityksen tavoitteisiin. Maailman kaikkien maiden kestävän kehityksen työtä ohjaa vuonna 2015 YK:ssa sovittu kestävän kehityksen globaali toimintaohjelma, josta käytetään nimeä Agenda2030. Se sisältää 17 tavoitetta, jotka maiden tulisi yhdessä saavuttaa vuoteen 2030 mennessä. Yritysten ja muiden toimijoiden tulee huomioida toiminnassaan ekologiset,  sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset.

Loimulaiset työskentelevät sustainability/vastuullisuuteen liittyvissä tehtävissä esimerkiksi suunnittelu-, kehittämis-, neuvonta- ja vaikuttamistehtävissä kestävän kehityksen alalla sekä ympäristövastuun tehtävissä esimerkiksi HSE-rooleissa.

Vertaismentoroinnin tarkoituksena on tukea jäsentemme verkostoitumista ja vertaisoppimista vastuullisuusteeman alla yli tehtävä- ja tutkintorajojen.

Sisältö

Ohjelma koostuu vertaismentoroinnin omatahtisista paritapaamisista ja neljästä teemoitetusta keskustelutilaisuudesta. Keskustelutilaisuudet ovat avoimia myös niille jäsenille, jotka eivät ole vertaismentoroinnissa mukana.

5.4. klo 9-10 Keskustelutilaisuus vastuullisuuden teema 1
12.4. klo 9-10 Näin onnistut vertaismentoroinnissa
21.4. klo 9-10 Keskustelutilaisuus vastuullisuuden teema 2
5.5. klo 9-10 Keskustelutilaisuus vastuullisuuden teema 3

Kokonaisuus järjestetään yhteistyössä Lakimiesliiton ja Suomen Ekonomien kanssa. Vertaismentorointi tarkoittaa ajatusten, kokemusten ja osaamisen jakamista toisen vertaisen kanssa. Mielekäs oppiminen pohjautuu omakohtaiseen kokemukseen, aitojen kysymysten ja ongelmien ratkaisemiseen. Kokonaisuus sopii jo perustutkinnon suorittaneille, joilla on kokemusta vastuullisuusteemoista joko oman harrastuneisuuden, opintojen tai työn kautta. Osallistujalla tulee olla halu kehittyä ja kehittää omaa osaamistaan sekä kyky pohtia omaa rooliaan vastuullisuusteeman edistäjänä, mutta mikään pitkän linjan ekspertti ei tarvitse olla. Vastuullisuusteema on aihepiirinä uudehko, ja kaikki ovat oppijoita sen suhteen, koska teema elää myös ajassa voimakkaasti.

Aikataulu ja sisällöt tarkentuvat tammikuussa.

Loimun tapahtumien ja koulutusten tietosuojaseloste:
https://www.loimu.fi/tapahtumien-ja-koulutusten-tietosuojaseloste/

Kohderyhmä

Loimun jäsenet

Ilmoittaudu

Sinua saattaa kiinnostaa myös