Viestintäkoulutus Loimun jäsenyhdistysten hallitusten jäsenille

19.5. klo 16:00 – 2.6. klo 19:00 verkossa
Ilmoittaudu

Viimeistään 2.6.

Kuvaus

Tervetuloa Loimun jäsenyhdistysten viestintäkoulutukseen!

Voit osallistua molempiin tai vain toiseen koulutukseen.

1. Sosiaalinen media yhdistyksen viestinnässä 19.5.2021 klo 16-19

Koulutus käsittelee yhdistysten viestintää sosiaalisessa mediassa ja some-viestinnän kehittämistä. Tarkoituksena on käsitellä sosiaalisen median hyödyntämistä yhdistysten markkinoinnissa ja viestinnässä.

Koulutus lähestyy aihetta seuraavista näkökulmista:
● Viestinnän suunnittelu ja tavoitteellisuus.
● Viestintä, verkko ja some monikanavaisesti hyödynnettynä.
● Sisällöntuotanto kiinnostavasti ja selkokielellä esitettynä.
● Järjestötoimijat järjestön äänenä ja vaikuttajina somessa.

Koulutuksessa tuodaan esiin sosiaalisen median käytön mahdollisuuksia ja hyötyjä niin järjestön kanavilla kuin järjestötoimijan roolissa käytettynä. Kun jäsenistö aktivoituu sosiaalisessa mediassa myös omia henkilökohtaisia some-kanavia hyödyntäen, viesti leviää paremmin ja laajemmille joukoille. Samalla vaikuttamismahdollisuudet laajenevat ja yhdistysten toiminnan tavoitteita on mahdollista toteuttaa paremmin.

Tarkoituksena on positiivisella otteella ja käytännön esimerkkien kautta rohkaista ja kannustaa viestimään tehokkaasti yhdistyksen toiminnan tavoitteisiin pohjaten.

Koulutus on tarkoitettu Loimun jäsenyhdistysten hallituksissa toimiville Loimun jäsenille.

2. Viestintäsuunnitelma omalle yhdistykselle 2.6.2021 klo 16-19

Tämä koulutus käsittelee pienten yhdistysten viestintää ja viestinnän suunnittelua. Koulutuksen tavoitteena on käydä läpi pienelle järjestölle elintärkeät viestinnän tavat ja kanavat sekä tarjota konkreettiset vinkit suunnitelman tekemiseksi.

Koulutuksessa keskitytään osallistujien tilanteita mukaillen viestinnän suunnittelun ydinasioihin ja tutustutaan viestintäsuunnitelman ja -strategian eroihin. Koulutuksen osallistujat saavat myös käytännön vinkkejä erilaisille viestintäkanaville ja viestintätapoihin. Suuntaviivana kokonaisuudessa pidetään sitä, että osallistujat oppivat rakentamaan suunnitelman, joka pohjautuu oman yhdistyksen toiminnan tavoitteisiin, on toteutettavissa resursseihin nähden realistisesti sekä mitattavissa ja raportoitavissa erilaisten vaatimusten mukaisesti.

Koulutuksen aikana käydään läpi seuraavia asioita:
● Viestinnän eri suunnitelmat järjestössä
● Viestintästrategian ja -suunnitelman erot
● Resurssien mukaan toteutettavan viestintäsuunnitelman vaiheet
● Tärkeimpien viestintäkanavien käyttö järjestössä: esim. verkkosivut,
uutiskirjeet, pikaviestimet, etätyökalut, sosiaalinen media
● Viestinnän tavoitteet, toteutus, seuranta, mittaaminen ja raportointi
● Vastuunjaon mahdollisuuksia viestinnän toteutuksessa
● Kohderyhmille suunnatun sisällön tekeminen eri kanavilla

Koulutus räätälöidään sopimaan osallistujien tilanteeseen ja osallistujat saavat etukäteen ennakkokyselyn tätä varten. Osallistujat saavat käyttöönsä Viestintä-Pirittan työkalupakettiin kuuluvan pienille järjestöille tarkoitetun viestintäsuunnitelman mallipohjan.

Koulutus on tarkoitettu Loimun jäsenyhdistysten hallituksissa toimiville Loimun jäsenille.

Loimun tapahtumien ja koulutusten tietosuojaseloste:
https://www.loimu.fi/mika-on-loimu/tietosuoja/

Kohderyhmä

Loimun jäsenyhdistysten hallitusten jäsenet

Ilmoittaudu