Toiminta

Loimu tukee jäsenyhdistyksiään taloudellisesti ja toiminnallisesti

Taloudellinen tuki

Rekisteröityjen Loimun jäsenyhdistysten on mahdollista hakea toimintasuunnitelmansa mukaiseen toimintaansa perusavustusta. Hallitus päättää tuen suuruudesta yhdistyksen hakemuksen perusteella. 

Lisäksi yhdistykset ja verkostot voivat erillistä tiettyyn kertaluonteiseen tapahtumaan, koulutukseen jne. kohdennettua lisäavustusta. Lisäavustusten hakuajat päätetään vuosittain ja niistä viestitään Loimun verkkosivuilla ja jäsenkirjeissä. Lisäavustus on tarkoitettuxsellaisille tapahtumille, koulutuksille jne., johon ei ole ollut mahdollisuutta hakea avustusta perusavustuksen hakemisen yhteydessä. 

Liitto avustaa jäsenyhdistyksiään vain jäsenyhdistysten ammattiliittojäsenten osalta. 

Lue lisää

Jäsenrekisteri ja viestintä

Katseluoikeus jäsenrekisteriin ja jäsenkirjeet

Loimun jäsenyhdistykset voivat käyttää jäsenrekisterinään Loimun jäsenrekisteriä niiden jäsentensä osalta, jotka ovat myös Loimun jäseniä.

Jäsenrekisterin käyttö toteutetaan ns. rajattuna katseluoikeutena. Rajattu oikeus tarkoittaa että yhdistys näkee vain osan jäsenrekisterissä olevista tiedoista eikä voi muokata jäsenen tietoja. Jäsenrekisterin kautta voi myös lähettää jäsenille viestejä. 

Rajattu katselu- ja käyttöoikeus on yhdistyksen puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla, sihteerillä, taloudenhoitajalla ja tiedottajalla, mikäli he ovat Loimun jäseniä. Kukin yhdistys näkee vain oman yhdistyksensä jäsenet.

Jäsenrekisterin osoite, kirjautumis- ja muut käyttöohjeet saa pyydettäessä Eila Ruonalalta (eila.ruonala (at) loimu.fi). 

Mikäli yhdistykseen kuuluu jäseniä, jotka eivät ole Loimun jäseniä, on yhdistyksen pidettävä niistä omaa jäsenrekisteriä.

HUOM! Vanhojen jaostojen jäsenet eivät näy uudella katseluoikeudella, koska jäsenyyttä ei voida ilman jäsenen ilmoitusta siirtää jaostosta yhdistykseen. Ks, ohjeet seuraavasta kappaleesta.

Yhdistyksen jäsenyys

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Kun jäsen on hyväksytty, tulee jäsenyydestä ilmoittaa Loimun toimistoon Eila Ruonalalle (eila.ruonala (at) loimu.fi), joka lisää jäsenyyden Loimun jäsenrekisteriin. 

Loimu ohjaa kyselyt yhdistyksiin liittymisestä suoraan jäsenyhdistyksiin eli Loimun kautta ei yhdistyksiin voi liittyä. Loimun verkkosivuille tullaan koostamaan tietoa Loimun jäsenyhdistyksistä sekä niihin liittymisestä.

HUOM! Siirryttäessä vanhoista liitoista Loimuun,  LAL:in vanha jaostomuotoinen toiminta muutettiin yhdistystoiminnaksi ja jaostot rekisteröityivät yhdistyksiksi. Täten vanhat jaoston jäsenet eivät liity automaattisesti uuteen yhdistykseen, koska Suomen lain perusteella henkilöä ei voida liittää yhdistykseen ilman henkilön omaa suostumusta. Vanhat jaostot voivat pyytää Eila Ruonalalta listan jäsenistään ja pyytää jäseniä vahvistamaan uuteen yhdistykseen liittämisen. Uudet jäsenet hyväksytään yhdistyksen hallituksessa ja tieto jäsenistä toimitetaan Loimuun Eila Ruonalalle, joka siirtää tiedon jäsenrekisteriin.

Yhdistykselle oma sähköpostiosoite

Loimu suosittelee, että yhdistykset ottavat käyttöön esim. gmail-sähköpostin. Samalla yhdistys saa käyttöönsä tilaa Google Drivesta, jonne yhdistys voi tallentaa omia dokumenttejaan koko hallituksen käytettäväksi.

Arkistointi

Yhdistys voi pitää joko sähköistä tai paperiarkistoa.  Loimu ei arkistoi yhdistysten toimintaa tai dokumentteja. Sähköistä arkistoa on helppo ylläpitää esim.  pilivipalveluissa (Google Drive, DropBox). 

Paperiarkistoa voi säilöä mm. Toimihenkilöarkistoon

Jos arkistointi kiinnostaa, yhdistyksen edustaja voi osallistua TJS-Opintokeskuksen järjestämälle arkistointikurssille. 

Verkkosivut

Loimu suosittelee, että jäsenyhdistysten käyttävän verkkosivuinaan WordPress-pohjaisia sivuja. WordPress on verkosta löytyvä edullinen ja helppo verkkosivujen luonti- ja päivitysjärjestelmä, jota monet yhdistykset ja mm. bloggaajat käyttävät juuri sen helppouden ja edullisuuden vuoksi.

 Lue lisää 

Jäsenmaksulaskujen postitus

Loimu tukee jäsenyhdistystensä jäsenmaksujen perintää postittamalla yhdistyksen jäsenmaksun maksutiedot yhdistyksen Loimun jäsenrekisterissä oleville jäsenille. Maksut ohjataan suoraan yhdistyksen omalle tilille.

Yhdistysten vuoden 2017 jäsenmaksulaskut on postitettu. Seuraava jäsenmaksulaskujen postitus tehdään huhtikuussa 2018. Mikäli sinulla on kysyttävää tai haluat ilmoittaa yhdistyksesi  mukaan Loimun tekemään postitukseen, olethan yhteydessä Päivi Toivoseen viimeistään pe 30.3.2018 (paivi.toivonen (at) loimu.fi). 

Mallisäännöt

Loimu tarjoaa jäsenyhdistyksilleen käyttöön mallisäännöt. Mallisääntöjen käyttöönotto ei ole edellytys yhdistyksen Loimun jäsenyydelle. Mikäli jäsenyhdistys poikkeaa mallisäännöistä, sen tulee lähettää sääntöesityksensä lausunnolle liittoon ennen niiden toimittamista Patentti- ja rekisterihallitukseen . 

Lisätietoa mallisäännöistä

Liittyminen Loimun jäsenyhdistykseksi

Yhdistysten tulee hakea Loimun yhdistysjäsenyyttä. Loimun yhdistysjäsenet hyväksyy valtuusto.

Lisätietoa yhdistysjäsenyyden hakemisesta

Koulutus ja verkostoituminen

Loimu järjestää koulutusta sekä verkostoitumistilaisuuksia jäsenyhdistystensä hallinnoille sekä tukee jäsenyhdistyksiä niiden toiminnan kehittämisessä.  Loimu ei kustanna jäsenyhdistysten ammattiliittoon kuulumattomien toimihenkilöiden järjestökoulutusta esimerkiksi Loimun omissa tilaisuuksissa tai TJS:n koulutuksissa.

Loimun ensimmäinen järjestökoulutusta yhdistysten puheenjohtajille pidettiin 6.5.2017 Helsingissä. Yhdistysten talouskoulutus pidetään 27.11.2017.

Vuoden 2018 koulutuksissa viestitään myöhemmin.

Vakuutukset

Loimun järjestövakuutus kattaa myös Loimun jäsenet Loimun jäsenyhdistyksen järjestämässä virallisessa tapahtumassa. Lisätietoa vakuutuksen ehdoista vakuutusyhtiö Turvasta.  

Lisätietoa yhdistystoiminnasta muualla verkossa

TJS-Opintokeskuksen opas yhdistyksille

 

 

 

 

 

Loimu

Mikonkatu 8 A, 8.krs
00100 Helsinki
Puh. 09 6226 850
loimu@loimu.fi

Toimiston yhteystiedot

© 2017 Loimu