Toiminta

Loimu tukee jäsenyhdistyksiään taloudellisesti ja toiminnallisesti

Taloudellinen tuki

Rekisteröityjen yhdistysten on mahdollista hakea yleistä toiminta-avustusta, joka on noin 5,5 euroa/jäsen. Lisäksi yhdistykset ja verkostot voivat hakea erillistä kohdennettua avustusta tiettyyn tarkoitukseen, kuten tapahtumaan, koulutukseen jne. Liitto avustaa jäsenyhdistyksiään vain jäsenyhdistysten ammattiliittojäsenten osalta. 

Jäsenrekisteri ja viestintä

Loimu tarjoaa yhdistysten hallituksille katseluoikeuden Loimun jäsenrekisteriin. Loimun rekisteristä yhdistyksen edustaja saa yhdistyksen jäsenten ajantasaiset yhteystiedot ja jäsenrekisteristä on myös mahdollista lähettää jäsenille jäsenkirjeitä ja sähköposteja.

Jäsenmaksulaskujen postitus

Loimu tukee jäsenyhdistystensä jäsenmaksujen perintää postittamalla yhdistyksen jäsenmaksun maksutiedot yhdessä Loimun jäsenmaksulaskun kanssa. Maksut ohjataan suoraan yhdistyksen omalle tilille.

Mallisäännöt

Loimu tarjoaa jäsenyhdistyksilleen käyttöön mallisäännöt. Mallisääntöjen käyttöönotto ei ole edellytys yhdistyksen Loimun jäsenyydelle. Mikäli jäsenyhdistys poikkeaa mallisäännöistä, sen tulee lähettää sääntöesityksensä lausunnolle liittoon ennen niiden toimittamista Patentti- ja rekisterihallitukseen . 

Lisätietoa mallisäännöistä

Koulutus ja verkostoituminen

Loimu järjestää koulutusta sekä verkostoitumistilaisuuksia jäsenyhdistystensä hallinnoille sekä tukee jäsenyhdistyksiä niiden toiminnan kehittämisessä.  Loimu ei kustanna jäsenyhdistysten ammattiliittoon kuulumattomien toimihenkilöiden järjestökoulutusta esimerkiksi Loimun omissa tilaisuuksissa tai TJS:n koulutuksissa.

 

 

 

 

 

Loimu

Mikonkatu 8 A, 8.krs
00100 Helsinki
Puh. 09 6226 850
loimu@loimu.fi

Toimiston yhteystiedot

© 2016 Loimu