Toiminta

Loimu tukee jäsenyhdistyksiään taloudellisesti ja toiminnallisesti

Taloudellinen tuki

Rekisteröityjen Loimun jäsenyhdistysten on mahdollista hakea toimintasuunnitelmansa tmukaiseen toimintaansa perusavustusta. Hallitus päättää tuen suuruudesta yhdistyksen hakemuksen perusteella. 

Lisäksi yhdistykset ja verkostot voivat erillistä tiettyyn kertaluonteiseen tapahtumaan, koulutukseen jne. kohdennettua lisäavustusta. Lisäavustusten hakuajat päätetään vuosittain ja niistä viestitään Loimun verkkosivuilla ja jäsenkirjeissä. Lisäavustus on tarkoitettu sellaisille tapahtumille, koulutuksille jne., johon ei ole ollut mahdollisuutta hakea avustusta perusavustuksen hakemisen yhteydessä. 

Liitto avustaa jäsenyhdistyksiään vain jäsenyhdistysten ammattiliittojäsenten osalta. 

Lue lisää

Jäsenrekisteri ja viestintä

Loimun jäsenyhdistykset voivat käyttää jäsenrekisterinään Loimun jäsenrekisteriä niiden jäsentensä osalta, jotka ovat myös Loimun jäseniä. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Loimu ohjaa kyselyt yhdistyksiin liittymisestä suoraan jäsenyhdistyksiin eli Loimun kautta ei yhdistyksiin voi liittyä. 

Loimu suosittelee, että yhdistykset ottavat käyttöön esim. gmail-sähköpostin, joilloin yhdistys saa käyttöönsä myös sähköistä arkistointitilaa. Yhdistys voi pitää joko sähköistä tai paperiarkistoa.  Loimu ei arkistoi yhdistysten toimintaa tai dokumentteja. 

Lue lisää

Verkkosivut

Loimu suosittelee, että jäsenyhdistysten käyttävän verkkosivuinaan WordPress-pohjaisia sivuja. WordPress on verkosta löytyvä edullinen ja helppo verkkosivujen luonti- ja päivitysjärjestelmä, jota monet yhdistykset ja mm. bloggaajat käyttävät juuri sen helppouden ja edullisuuden vuoksi.

 Lue lisää 

Jäsenmaksulaskujen postitus

Loimu tukee jäsenyhdistystensä jäsenmaksujen perintää postittamalla yhdistyksen jäsenmaksun maksutiedot yhdistyksen Loimun jäsenrekisterissä oleville jäsenille. Maksut ohjataan suoraan yhdistyksen omalle tilille.

Lue lisää

Mallisäännöt

Loimu tarjoaa jäsenyhdistyksilleen käyttöön mallisäännöt. Mallisääntöjen käyttöönotto ei ole edellytys yhdistyksen Loimun jäsenyydelle. Mikäli jäsenyhdistys poikkeaa mallisäännöistä, sen tulee lähettää sääntöesityksensä lausunnolle liittoon ennen niiden toimittamista Patentti- ja rekisterihallitukseen . 

Lisätietoa mallisäännöistä

Koulutus ja verkostoituminen

Loimu järjestää koulutusta sekä verkostoitumistilaisuuksia jäsenyhdistystensä hallinnoille sekä tukee jäsenyhdistyksiä niiden toiminnan kehittämisessä.  Loimu ei kustanna jäsenyhdistysten ammattiliittoon kuulumattomien toimihenkilöiden järjestökoulutusta esimerkiksi Loimun omissa tilaisuuksissa tai TJS:n koulutuksissa.

Lue lisää

Vakuutukset

Loimun järjestövakuutus kattaa myös Loimun jäsenet Loimun jäsenyhdistyksen järjestämässä virallisessa tapahtumassa. Lisätietoa vakuutuksen ehdoista vakuutusyhtiö Turvasta.  

Liittyminen Loimun jäsenyhdistykseksi

Yhdistysten tulee hakea Loimun yhdistysjäsenyyttä. Loimun yhdistysjäsenet hyväksyy valtuusto.

Lisätietoa yhdistysjäsenyyden hakemisesta

Lisätietoa yhdistystoiminnasta muualla verkossa

TJS-Opintokeskuksen opas yhdistyksille

 

 

 

 

 

Loimu

Mikonkatu 8 A, 8.krs
00100 Helsinki
Puh. 09 6226 850
loimu@loimu.fi

Toimiston yhteystiedot

© 2018 Loimu