Toiminta

Valtuustovaalit 2017

Loimun valtuustovaalit käydään 4.4. - 25.4.2017.

Loimun vaaleissa ehdokkaita voivat asettaa sekä henkilöjäsenet että jäsenyhdistykset. Ehdokasasettelun tulee tapahtua helmikuun 2017 loppuun mennessä. Vaalikelpoisia ovat ehdokkaaksi ilmoittautumishetkellä jäsenmaksunsa tai sen osan maksaneet varsinaiset ja opiskelijajäsenet.

Vuoden 2017 helmikuun loppuun mennessä Loimun jäseniksi liittyneet henkilöt tai jäsenyhdistyksiksi liittyneet rekisteröidyt yhdistykset voivat muodostaa valitsijayhdistyksiä ja vaaliliittoja.

Äänioikeutettuja ovat helmikuun 2017 loppuun mennessä liiton jäseniksi hyväksytyt varsinaiset sekä opiskelija- ja eläkeläisjäsenet.

Vaalit toteutetaan sähköisesti. Ehdokkaille avataan vaalikone maaliskuussa 2017. 

Vaalikuulutus

Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu ry:n hallituksen tekemän päätöksen mukaisesti toimitetaan liittovaltuuston vaali nelivuotiselle toimikaudelle 2017–2020 sähköisenä äänestyksenä 4.4. - 25.4.2017.

Liiton äänioikeutetuista jäsenistä laadittu vaaliluettelo on nähtävänä liiton toimistossa aukioloaikoina 8. - 15.3.2017, osoite: Mikonkatu 8 A, 8. krs, 00100 Helsinki. Huomautukset vaaliluetteloa vastaan on tehtävä viikon kuluessa nähtävänä olon päättymisestä.

Valitsijayhdistysten ja vaaliliittojen perustamisasiakirjojen tulee olla perillä liiton toimistossa vaalilautakunnalle osoitettuina viimeistään 28.2.2017 klo 16:een mennessä. Vaaliasiakirjat löytyvät Loimun verkkosivuilta www.loimu.fi ja niitä voi myös tilata liiton toimistosta.

Vaalilautakuntaan kuuluvat Timo Hopeakoski, Raija Kaisjoki, Kimmo Karhi, Risto Savolainen, Kimmo Silvo ja Merja Simonen.

Helsingissä 19.11.2016

Hallitus

 

 

 

Loimu

Mikonkatu 8 A, 8.krs
00100 Helsinki
Puh. 09 6226 850
loimu@loimu.fi

Toimiston yhteystiedot

© 2016 Loimu