Työsuhde

Vähimmäispalkkasuositukset teollisuudessa 2019

Loimun vähimmäispalkkasuositukset tarkistetaan joka vuosi sen jälkeen, kun viimeisimmät työmarkkinatutkimuksen palkkoja koskevat tulokset on saatu. Vuoden 2018 suositukset perustuvat Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimun vuoden 2018 työmarkkinatutkimuksen tuloksiin.

Palkkatasot vaihtelevat eri teollisuudenaloilla. Korkein palkkataso on metsäteollisuuden alalla, jolla suosituspalkka tulee asettaa 10 – 15 prosenttia alla olevia suosituksia korkeammaksi.

Henkilö sijoitetaan palkkaryhmiin tehtäviensä mukaisesti. Vähimmäispalkat eri ryhmissä ovat seuraavat:

Asiantuntijatehtävät
Alaraja 4 200 euroa/kk. Tehtävät edellyttävät ylempää korkeakoulututkintoa ja vaativat korkeintaan muutaman vuoden työkokemuksen. Tehtävät ovat yleensä tutkimus-, laadunvalvonta-, tekninen suunnittelu-, ja tuotekehitystehtäviä.

Vaativat asiantuntijatehtävät
Alaraja 5 200 euroa/kk. Erikoistietoa/-taitoa vaativat tai usean vuoden työkokemusta edellyttävät asiantuntijatehtävät; tutkimus, laadunvalvonta, tekninen suunnittelu ja tuotekehitys.

Erittäin vaativat asiantuntijatehtävät
Alaraja 6 300 euroa/kk. Tehtävässä esimiesvastuu tai vastuu tehtäväkokonaisuuksista/tavoitteista. Erittäin vaativissa asiantuntijatehtävissä koko yritystä tai laitosta koskevat tutkimus-, suunnittelu- ja kehitystehtävät.

Alempi keskijohto
Alaraja 5 600 e/kk. Alempaan keskijohtoon kuuluvat esimerkiksi tuotannon esimies ja tiimiesimies.

Ylempi keskijohto
Alaraja 6 200 e/kk. Ylempään keskijohtoon kuuluvat osasto-, suunnittelu-, tutkimus-, käyttö-, myynti-, laatupäällikkö, useita alaisia.

Johto
Alaraja 8 400 euroa/kk. Vaativat esimiestehtävät tai budjettivastuu, palkka on riippuvainen mm. johdettavan organisaation suuruudesta. Tekninen, henkilöstö-, markkinointi-, tutkimusjohtaja.

Ylin johto -
Ylimpään johtoon kuuluvat tehtävät, pää- tai toimitusjohtaja. Henkilökohtainen sopimuspalkka tehtävän vaativuuden ja taloudellisen vastuun mukaisesti.
Muille aloille ja sektoreille suunnatut palkkasuositukset sekä työelämässä oleville että vastavalmistuneille saa liiton toimistolta.

Vastavalmistuneiden vähimmäispalkkasuositus on 3 300 e/kk.

 

 

 

Loimu

Mikonkatu 8 A, 8.krs
00100 Helsinki
Puh. 09 6226 850
loimu@loimu.fi

Toimiston yhteystiedot

Loimun tietosuojaseloste

© 2020 Loimu