Työsuhde

Pätkätyöläiselle

Huomattava osa Loimun kokoaikaisessa työssä olevista jäsenistä on määräaikaisessa työsuhteessa, heistä valtaosa yliopistoissa.

Määräaikaisissa työsuhteissa ollaan useimmiten työuran alkupuolella. Tämä selittää myös osittain määräaikaisessa ja vakituisessa työsuhteessa olevien palkkaeroja. Suurimmat palkkaerot määräaikaisten ja vakinaisten välillä ovat yliopistoissa, pienimmät valtiolla.

Määräaikainen työsopimus voidaan tehdä mm. silloin, kun kysymyksessä on sijaisuus, harjoittelu tai muu näihin rinnastettava syy tai jos työnantajalla on muu yrityksen toimintaan tai suoritettavaan työhön liittyvä perusteltu syy.

Jos mitään tällaista perusteltua syytä määräaikaisen työsopimuksen tekemiselle ei ole, pidetään sopimusta toistaiseksi voimassa olevana. Myöskään toisiaan seuraavia määräaikaisia työsopimuksia ei saa tehdä ilman perusteltua syytä. Tällöin on siis jokaisen määräaikaisen työsopimuksen tekemiselle oltava perusteltu syy. Toisaalta laissa ei ole määritelty mitään enimmäismäärää peräkkäisille määräaikaisille työsopimuksille.

Epäiletkö, että määräaikaisuutesi on perusteeton?

Loimun Jäsenintranetissä olevilla lakitietosivuilla voit tutustua tarkemmin määräaikaista työsuhdetta koskevaan lainsäädäntöön. Jos epäilet määräaikaisuuden perusteita omalla kohdallasi, ole yhteydessä Loimun neuvottelupäällikköön.

 

 

 

 

Loimu

Mikonkatu 8 A, 8.krs
00100 Helsinki
Puh. 09 6226 850
loimu@loimu.fi

Toimiston yhteystiedot

Loimun tietosuojaseloste

© 2019 Loimu