Työsuhde

Kuntasektorin edunvalvonta

Kuntasektorin akavalaista neuvottelutoimintaa hoidetaan Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n kautta.

JUKO on sopijaosapuolena neljällä kuntasektorin sopimusalalla. Nämä ovat Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES), Teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus (TS), Opetusalan virka- ja työehtosopimus (OVTES) ja Lääkärien virka- ja työehtosopimus (LS).

JUKOn kunnan neuvottelukunta päättää kuntasektorin virka- ja työehtosopimuksista ja kannanotoista sekä tekee mm. sopimuksia koskevat hyväksymis- tai hylkäämisesitykset JUKOn hallitukselle.

JUKOn toimintaan kuuluu paikallisen tason edunvalvonta. JUKOlla on kunnissa ja kuntayhtymissä noin 500 pääluottamusmiestä ja 1 000 luottamusmiestä. Luottamusmiehet neuvottelevat työnantajien kanssa työpaikoilla ja avustavat jäseniä työ- ja virkasuhdeongelmissa.

Loimun kuntasektorilla työskentelevät jäsenet sijoittuvat mm. sairaaloiden laboratorioihin, ympäristöterveydenhuoltoon, ympäristön valvonta- ja tarkastustehtäviin ja kunnallisiin laboratorioyhtiöihin.

Kuntasektorilla työskentelee noin 900 Loimun jäsentä.

Loimu ja eräät muut akavalaiset liitot julkaisevat kuntasektorin jäsenilleen sähköistä Kuntatiimi-tiedotetta neljä kertaa vuodessa. Tiedotteen saaminen edellyttää, että sähköpostiosoite ja työnantajatiedot ovat oikein liiton jäsenrekisterissä.

Loimussa kuntasektorin edunvalvontaa hoitaa vt. neuvontalakimies Marjaana Kousa, marjaana.kousa(at)loimu.fi, puh. 09 6226 8542.

 

 

Loimu

Mikonkatu 8 A, 8.krs
00100 Helsinki
Puh. 09 6226 850
loimu@loimu.fi

Toimiston yhteystiedot

Loimun tietosuojaseloste

© 2020 Loimu