Työsuhde

Kuntasektorin edunvalvonta

Kuntasektorin akavalaista neuvottelutoimintaa hoidetaan Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n kautta.

JUKO on sopijaosapuolena neljällä kuntasektorin sopimusalalla. Nämä ovat Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES), Teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus (TS), Opetusalan virka- ja työehtosopimus (OVTES) ja Lääkärien virka- ja työehtosopimus (LS).

JUKOn kunnan neuvottelukunta päättää kuntasektorin virka- ja työehtosopimuksista ja kannanotoista sekä tekee mm. sopimuksia koskevat hyväksymis- tai hylkäämisesitykset JUKOn hallitukselle.

JUKOn toimintaan kuuluu paikallisen tason edunvalvonta. JUKOlla on kunnissa ja kuntayhtymissä noin 500 pääluottamusmiestä ja 1 000 luottamusmiestä. Luottamusmiehet neuvottelevat työnantajien kanssa työpaikoilla ja avustavat jäseniä työ- ja virkasuhdeongelmissa.

Loimun kuntasektorilla työskentelevät jäsenet sijoittuvat mm. sairaaloiden laboratorioihin, ympäristöterveydenhuoltoon, ympäristön valvonta- ja tarkastustehtäviin ja kunnallisiin laboratorioyhtiöihin.

Kuntasektorilla työskentelee noin  900 Loimun jäsentä.

Loimu ja eräät muut akavalaiset liitot julkaisevat kuntasektorin jäsenilleen sähköistä Kuntatiimi-tiedotetta neljä kertaa vuodessa. Tiedotteen saaminen edellyttää, että sähköpostiosoite ja työnantajatiedot ovat oikein liiton jäsenrekisterissä.

Loimussa kuntasektorin edunvalvontaa hoitaa neuvontalakimies Janet Virtanen,  janet.virtanen (at) loimu.fi, puh. 09 62268 553.

 

 

Loimu

Mikonkatu 8 A, 8.krs
00100 Helsinki
Puh. 09 6226 850
loimu@loimu.fi

Toimiston yhteystiedot

Loimun tietosuojaseloste

© 2019 Loimu