Työsuhde

Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimus 2018-2020

Sopimuskausi 1.2.2018 - 31.3.2020

Palkankorotukset

  • 1.5.2018 yleiskorotus 25 € tai vähintään 1,25 %
  • 1.4.2019 yleiskorotus 1,2 %

1.1.2019 lukien 1,0 %:n suuruinen paikallinen järjestelyerä palkkausjärjestelmien kehittämiseen ja paikallisten palkkausepäkohtien korjaamiseen.

Jos järjestelyerän jakamisesta ei synny yksimielisyyttä, työnantajan on annettava 14.12.2018 mennessä selvitys jaetusta palkkasummasta, saajien lukumäärästä ja keskimääräisistä korotusten suuruuksista. Ellei selvitystä anneta, tai neuvotteluja ole käyty, järjestelyerä jaetaan yleiskorotuksena.

Työaikamääräykset
Yleis- ja toimistotyöaikamääräyksiä selkiytetään; miten poissaolot vaikuttavat työaikaan. Vuosiloma, työloma ja lomautus lyhentää säännöllistä työaikaa ja alentaa ylityörajaa. Muutokset tulevat voimaan kesäkuussa 2018.

Lastentarhanopettajien suunnittelumääräykset: 13 % viikkotyöajasta varhaiskasvatuksen suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistehtäviin sekä lasten suunnitelmien kirjaamiseen.

Henkilöstön edustajien asema
Luottamusmiesluvun nimi muuttuu henkilöstön edustajia koskevaksi luvuksi, koska siinä on määräyksiä myös työsuojeluvaltuutetusta.

Henkilöstöedustajien korvauksia korotettiin yleiskorotusta suuremmalla osuudella (luottamusmies n. 16 % ja työsuojeluvaltuutettu n. 20 %).

Luottamusmiehen vapautus luottamusmiestehtävien hoitamiseen määräytyy edustettavien lukumäärään perustuvan taulukon mukaan porrastettuna siten, että 600:lla edustettavalla luottamusmies vapautetaan kokonaan omista työtehtävistä

Allekirjoittajajärjestöllä on aina oikeus valita luottamusmies. Aikaisemmin se oli sidottu siihen, että työpaikalla oli viisi ao. allekirjoitusjärjestöön kuuluvaa.

Työlomat
Isyysvapaa piteni 6 arkipäivästä 9 arkipäivään.

Muuta
Eläketapahtumaan tai kuntoutustukeen johtavassa sairaudessa palkkaus määräytyy kuten muissakin sairauksissa. Ehdoton palkkaoikeus päättyy eläkkeen tai kuntoutustuen alkuun.

 

 

 

Loimu

Mikonkatu 8 A, 8.krs
00100 Helsinki
Puh. 09 6226 850
loimu@loimu.fi

Toimiston yhteystiedot

Loimun tietosuojaseloste

© 2020 Loimu