Työsuhde

Kuntasektorin palkat

Kuntasektorin jäsenkunta työskentelee pääsääntöisesti yliopisto-, keskus- ja aluesairaaloiden laboratorioissa (KVTES), kunnan omistamissa elintarvike- ja ympäristölaboratorioyhtiössä (KVTES tai AVAINTES), ympäristöterveydenhuollossa ja ympäristövalvonnassa (TS) sekä opettajina (OVTES).

Palkkaukseen liittyvät määräykset ovat erilaisia eri työehtosopimuksissa. Palkkaus perustuu pääsääntöisesti tehtävä- ja henkilökohtaisiin palkanosiin ja tulospalkkioon.

KVTES

Tehtäväkohtainen palkka perustuu kunnassa paikallisesti toteutettuun tehtävän vaativuuden arviointiin, suoriutumisen perusteella arvioitavaan henkilökohtaiseen lisään ja työkokemusvuosiin perustuvaan työkokemuslisään. Lisäksi voidaan maksaa tulospalkkiota.

Loimun jäsenistä osa on Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksessa palkkahinnoittelun ulkopuolelle. Tämä tarkoittaa sitä, että työehtosopimukseen ei ole kirjattu hinnoittelun ulkopuolelle sijoitettujen ammattiryhmien peruspalkkoja. Kun työehtosopimus ei määrittele palkkatasoa, on palkasta neuvotteleminen toisaalta vapaampaa, mutta se asettaa myös paljon paineita työpaikkatasolle. Muut työehtoja koskevat määräykset ovat hinnoittelemattomien kohdalla kuitenkin voimassa.

TS

Teknisen sopimuksen piirissä tehtäväkohtainen palkka perustuu arviointijärjestelmän kahdeksaan vaativuustekijään. Henkilökohtaista lisää määritettäessä arvioidaan työssä suoriutumista ja työkokemusvuodet huomioidaan ammattialalisässä. Lisäksi voidaan maksaa tulospalkkiota.

Palkkauksen taustalla on sijoittelu kolmeen eri palkkaryhmään. Palkkaryhmään II sijoittuu mm. tarkastus- ja valvontatehtävät, palkkaryhmään III esimiestehtävät ja vaativat asiantuntijatehtävät. Palkkaryhmälle on määritelty vähimmäispalkka, mutta varsinaisesti tehtäväkohtainen palkka määritellään työn vaativuuden pohjalta.

AVAINTES

Kuntien omistamissa yhtiöissä noudatetaan yleensä AVAINTES:iä kun siirtymäajan KVTES-sopimuksen voimassaolo on päättynyt. Sen palkkausrakenne on erilainen kuin kunnan sopimuksissa, ja sopimuksesta toiseen siirryttäessä luottamusmiesten ja henkilöstön on syytä olla aktiivisia palkan osien muutoksista. AVAINTES:ssä on vain arviointijärjestelmällä määriteltävä peruspalkka. Kokonaisarvioinnissa vaikuttavat taidot, suoriutuminen ja tehtävien vaativuus.

OVTES

Opettajina toimivien palkkaus muodostuu OVTES:ssä virkojen palkka-asteikkojen, kelpoisuusehtojen täyttymisen, tehtävien vaativuuden, mahdollisen suoriutumisen arvioinnin pohjalta maksettavan henkilökohtaisen lisän ja vuosisidonnaisen palkanosan perusteella. Palkkaukseen liittyvät määräykset vaihtelevat työpaikoittain.

 

 

Loimu

Mikonkatu 8 A, 8.krs
00100 Helsinki
Puh. 09 6226 850
loimu@loimu.fi

Toimiston yhteystiedot

Loimun tietosuojaseloste

© 2021 Loimu