Työsuhde

Apurahansaajan sosiaaliturva

Apurahansaajan sosiaaliturva poikkeaa palkansaajan sosiaaliturvasta. Apurahansaaja katsotaan esimerkiksi työttömyysturvaa määriteltäessä ns. omassa työssään työllistyväksi.

Työttömyysturva

Apurahansaajan oikeus ansiosidonnaiseen päivärahaan säilyy, edellyttäen että työssäoloehto on kerätty täyteen ennen apurahajakson alkamista ja kassan jäsenyys jatkuu katkeamattomana. Ansiopäivärahan saajalta edellytetään työssäoloehdon täyttymistä jäsenyysaikana. Työssäoloehto täyttyy kun henkilö on ollut tarkastelujakson (28 kk) aikana vähintään 34 kalenteriviikkoa työssä (jos viikkokin työssäoloehdon mukaista työtä 1.1.2010 alkaen). 31.12.2009 ja aiemmin päättyneissä työsuhteissa työssäoloehto täyttyy, kun henkilö on ollut tarkastelujakson (28 kk) aikana vähintään 43 kalenteriviikkoa työssäoloehtoon luettavassa työssä.

Tarkastelujaksoa pidentää esim. alle kolmevuotiaan lapsen hoito kotona, sairaus, päätoiminen opiskelu tai muu näihin verrattava hyväksyttävä syy - esimerkiksi apurahalla työskentely. Tarkastelujaksoa pidennetään enintään seitsemän vuotta.

Ansiosidonnainen päiväraha lasketaan palkan perusteella, ei koskaan apurahan suuruudesta. Jos työttömyys alkaa välittömästi apurahakauden jälkeen, päiväraha lasketaan apurahakautta edeltävien työtulojen perusteella.

Eläke- ja työtapaturmavakuutus

Apurahatutkijoiden eläke- ja työtapaturmavakuutuksia hoitaa Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela.

Suomessa asuva apurahansaaja on velvollinen ottamaan itselleen vakuutuksen, jos hän työskentelee apurahalla yhtäjaksoisesti vähintään 4 kuukautta.

 

 

Loimu

Mikonkatu 8 A, 8.krs
00100 Helsinki
Puh. 09 6226 850
loimu@loimu.fi

Toimiston yhteystiedot

Loimun tietosuojaseloste

© 2021 Loimu