Työsuhde

Opetus- ja tutkimushenkilöstön kokonaistyöaika

Pääsääntöisesti yliopistojen työehtosopimuksen määräykset kokonaistyöajasta koskevat yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstöä, johon sovelletaan yliopistojen palkkausjärjestelmässä opetus- ja tutkimushenkilöstön arviointijärjestelmää. Näiden henkilöiden vuosittainen työaika on 1624 tuntia.

Jokaiselle henkilölle laaditaan vuosittain yhteistyössä esimiehen kanssa ennen seuraavan lukuvuoden alkamista työsuunnitelma. Työsuunnitelmiin kirjataan työajan kohdentaminen eri tehtäväalueille seuraavan lukuvuoden aikana. Työsuunnitelmia laadittaessa huomioidaan henkilön osallistuminen opetukseen, tutkimustoimintaan ja muihin tehtäviin. Työajan käytön kohdentaminen SoleTM- tai vastaavalla järjestelmällä ei korvaa työsuunnitelman tekemistä.

Yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön kokonaistyöaika merkitsee työntekijälle hyvin laajaa omaa päätösvaltaa työajan käytön ja sijoittelun suhteen. Lähtökohtana on, että työnantajan kanssa sovitaan yleisesti ja miten työajan käyttö jakautuu opetuksen, tutkimuksen ja muiden tehtävien välillä. Tarkemmin voidaan sopia tiettyjen opetuskokonaisuuksien, tutkimushankkeiden ja esimerkiksi hallintotehtävien hoitamisesta.

Alla on esimerkki työsuunnitelmasta, jota jokainen käyttäjä voi täydentää ja muokata omia tarpeitaan vastaavaksi.   Malli toimii yliopistojen virallisten järjestelmien tukena tai pelkästään yksilön omaan tarpeeseen. 

Työsuunnitelmamalli

Työaika-autonomia

Työntekijän vastuulla on huolehtia siitä, että 1600 tunnin työvelvollisuus hoituu ja sovitut tehtävät tulevat hoidetuiksi. Työntekijä vastaa myös siitä, että järjestelmään sisältyvä vuosilomaa vastaava vapaa tulee pidetyksi. Joka tapauksessa vapaan pitäminen on myös työsuojelukysymys: työnantajan tulee varmistaa, että työntekijä pitää vapaata.

Sovituista tehtävistä voi johtua, että työtä pitää tehdä tiettyyn aikaan tietyssä paikassa (opetukset, vastaanotot, tentivalvonnat tms.). Muilta osin työajan käyttö ja työnteon paikka on työntekijän valittavissa. Tälle tietysti voi asettaa rajoja myös esimerkiksi tutkimuslaitteiden käyttömahdollisuudet vain tiettyinä aikoina.

Myös vapaan käyttö perustuu omaan päätökseen, mutta yksikön töiden sujumisen kannalta on tietysti tarkoituksenmukaista informoida niistä. Vapaita ei siis anota eikä niistä ole sopimispakkoa.

 

 

 

 

 

Loimu

Mikonkatu 8 A, 8.krs
00100 Helsinki
Puh. 09 6226 850
loimu@loimu.fi

Toimiston yhteystiedot

Loimun tietosuojaseloste

© 2020 Loimu