Työsuhde

Yliopistoille neuvottelutulos

Yliopistojen työehtosopimusta koskeva työriita on ratkennut. Henkilöstön pääsopijajärjestöt JUKO, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Palkansaajajärjestö Pardia sekä työnantajia edustava Sivistystyönantajat ovat hyväksyneet sovintoehdotuksen yliopistojen uudeksi työehtosopimukseksi.

Neuvottelutulos pähkinänkuoressa

Voimassaoloaika

- Yliopistojen uusi työehtosopimus on voimassa 1.2.2018-31.3.2020.


Palkankorotukset

- Palkkoja korotetaan sopimuskauden aikana yhteensä 3,45 prosenttia, joka vastaa yleistä linjaa.


Yleiskorotukset

- 1.4.2018: 1,0 prosenttia
- 1.4.2019: 1,1 prosenttia


Järjestely- ja paikalliset erät

- 1.1.2019: 0,5 prosenttia
- 1.6.2019: 0,85 prosenttia

Järjestely- ja paikalliset erät käytetään palkkausjärjestelmän muuttamiseen sekä paikallisesti henkilökohtaiseen palkankorotukseen. Jos palkkausjärjestelmän uudistamisesta ei päästä sopimukseen 30.9.2018 mennessä, jätetään järjestelyerästä 1.1.2019 maksamatta 0,3 prosenttia.


Palkkausjärjestelmän uudistaminen

- Työryhmä valmistelee palkkausjärjestelmää koskevien määräysten muutokset 30.9.2018 mennessä, jolloin määräykset tulisivat voimaan 1.1.2019 alkaen. Työtä jatketaan neuvotteluissa esillä olleen version pohjalta.
- Osapuolilla on joistakin asioista jo yhteisymmärrys. Esimerkiksi palkkausjärjestelmässä on nyt sitovasti sekä vähitellen muuttuneiden tehtävien arviointi että palkanmaksu vaativuustason muuttuessa.
- Uudistuksessa nykyiset henkilökohtaiset palkanosan prosentit (henkiosat) korvataan suorituskategorioilla. Suorituskategorioita on 4-5. Nykyisen järjestelmän alin suoritusprosentti nostetaan 4-10 prosenttiin.
- Palkkausjärjestelmän laadinnassa otetaan muun muassa huomioon määräaikaiset työntekijät sekä suoritustasojen keskiarvon turvaaminen.
- Palkkausjärjestelmän muutokseen käytetään järjestelyerää 1,35 prosenttia.
- Jos palkkausjärjestelmän määräyksistä saavutetaan neuvottelutulos, katetaan 0,5 prosentin erällä 1.1.2019 alimpien suoritustasojen poistamisesta aiheutuneita kustannuksia, ja 1.6.2019 maksettava 0,85 prosenttia kohdennetaan henkilökohtaiseen palkanosaan.
- Ellei palkkausjärjestelmän uudistamisesta päästä sopimukseen 30.9.2018 mennessä, jätetään järjestelyerästä 1.1.2019 maksamatta 0,3 prosenttia, ja 1.6.2019 työnantaja saa jakaa 0,85 prosenttia haluamallaan tavalla.


Keskeiset muutokset työryhmissä
Työaikatyöryhmä

- Työryhmä muun muassa tarkastelee kontaktiopetuksen enimmäistuntimääriä koskevien kirjausten sisältöä ja niiden uudistamista sekä ottaa huomioon uudet opetusmenetelmät ja -tavat.


Määräaikaisten työsopimusten käyttöä tarkasteleva työryhmä

- Työryhmä tarkastelee määräaikaisten työsuhteiden esiintyvyyttä valtakunnallisesti. Lisäksi työryhmä päivittää yliopistoille laaditun ohjeen määräaikaisten työsuhteiden käytöstä. Se myös kerää tietoa yliopistokohtaisista hyvistä käytännöistä. Työryhmä edistää määräaikaisten työsuhteiden vähentämistä seurannalla, tiedotuksella ja yhteisin koulutuksin.


Henkilöstön edustajien palkkiot

- Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioita korotetaan 1.4.2018 alkaen 3,45 prosenttia.

Koko sovintoesitys löytyy valtakunnansovittelijan verkkosivuilta.

Lisätietoa:

Maija Arvonen

yliopistosektorin neuvottelupäällikkö

 

 

Loimu

Mikonkatu 8 A, 8.krs
00100 Helsinki
Puh. 09 6226 850
loimu@loimu.fi

Toimiston yhteystiedot

Loimun tietosuojaseloste

© 2019 Loimu