Työsuhde

Työlainsäädäntö, työsuhteen perusta

Työlainsäädännöllä säädellään työntekijän ja työnantajan välistä suhdetta. Työehtoja määrittelevät työlainsäädännön lisäksi eri alojen työehtosopimukset.

 

Työlainsäädäntöön kuuluvat mm. työsopimuslaki, työaikalaki, vuosilomalaki, yhdenvertaisuuslaki, laki yksityisyyden suojasta työelämässä, työehtosopimuslaki, vuorotteluvapaalaki ja opintovapaalaki.

 

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa työlainsäädännön valmistelusta ja kehittämisestä.

Ajantasainen työlainsäädäntö, lakilinkit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loimu

Mikonkatu 8 A, 8.krs
00100 Helsinki
Puh. 09 6226 850
loimu@loimu.fi

Toimiston yhteystiedot

Loimun tietosuojaseloste

© 2021 Loimu