Työsuhde

Etätyö ja verovähennykset

Verottajan ohjeiden mukaisesti kaikki palkansaajat saavat automaattisesti 750 euron tulonhankkimisvähennyksen. Tämä sisältää esim. kulut työhuoneesta, kalusteista ja tietoliikenneyhteyksistä. Jos kulut ylittyvät tästä, nämä voi ilmoittaa tulonhankkimisvähennyksenä veroilmoituksessa tai kuluvan vuoden verotuksessa hakemalla veroprosentin muutosta.

Työhuonevähennys

Työhuonevähennyksen voi saada, vaikka työnantaja olisi järjestänyt työpisteen tai työhuoneen.Työhuonevähennys vuoden 2019 verotuksessa oli 900 euroa, mikäli etätyötä tehtiin yli 50 % työpäivien lukumäärästä. Jos etätyötä tehtiin alle 50 % työpäivien lukumäärästä, työhuonevähennys oli 450 euroa. Mikäli etätyötä tehdään alle puolet työpäivien lukumäärästä, automaattinen tulonhankkimisvähennys 750 euroa huomioi työhuoneesta aiheutuvat kulut, eikä erillistä työhuonevähennystä ole tarpeen hakea (ellei sitten ole muita vähennettäviä kuluja, jolloin 750 euron summa ylittyisi).

Työhuonevähennys pitää sisällään kulut, jotka aiheutuvat työhuoneen kalustuksesta (esim. työpöytä ja tuoli), vuokrasta, sähköstä, lämmöstä ja siivouksesta. Kaavamaisen työhuonevähennyksen sijasta voi verotuksessa vähennyksen tehdä todellisten kulujen mukaan, jos työhön liittyy huomattavasti kotona tehtävää työtä. Vähennyskelpoisia menoja voivat olla esimerkiksi työhuoneesta aiheutuneet vuokra-, valaistus- ja lämmityskulut sekä kalusteet. Jos kalusteita hankkii itse, voi niiden niiden hankinta-, huolto- ja korjausmenot vähentää tulonhankkimiskuluina, jos kalusteet ovat pääasiassa työkäytössä. Jos hankintahinta on enintään 1 000 euroa/kaluste, voit vähentää kulut kerralla hankintavuonna. Jos hankintahinta ylittää 1 000 euroa, voi sen vähentää vuosittaisina 25 % suuruisina poistoina.

Vähennys työvälineistä

Työvälineistä (esim. näyttö, näppäimistö, tietokone) aiheutuvat kulut voi vähentää, jos näitä hankkii itse. Vähennyksen voi tehdä kokonaisuudessaan hankintavuonna, jos hinta on ollut enintään 1000 e/työväline, muuten vuosittaisina 25 % suuruisina poistoina. Vähennyksen suuruus (50 %/100 %) riippuu käyttääkö työvälineitä myös yksityiskäytössä. Myös tietoliikenneyhteyksistä aiheutuneet kulut voi vähentää tulonhankkimismenoina. Vähennys on 50 % tietoliikenneyhteyden kustannuksista, jos käyttää yhteyttä osittain työkäyttöön, 100 % kustannuksista, jos yhteys on pääosin työkäytössä, Jos työnantaja järjestää työkäyttöä varten tietoliikenneyhteyden, sekä työkäyttö että yksityiskäyttö on verovapaata.

Lähtökohtaisesti työnantajan tulee etätyössäkin huolehtia työntekijälle työvälineet ja asianmukaiset työskentelyolosuhteet. Verottajan ohjeiden mukaan mikäli lainaa työnantajalta kalusteita työkäyttöön eli niiden omistus säilyy työnantajalla, niistä ei synny veronalaista etua. Jos työnantaja hankkii työhuoneen kalusteita työntekijän omistukseen, kalusteiden käypä arvo on palkkaa, jonka työnantaja ilmoittaa tulorekisteriin.

Matkakulut ja maskit

Jos osa viikosta on etätyötä, voi asunnon ja työpaikan väliset kustannukset vähentää niiltä päiviltä, jolloin käy työpaikalla. Asunnon ja työpaikan välisissä matkakuluissa on 750 euron omavastuu. Jos käyttää joukkoliikennettä, itse ostetuista kasvomaskeista voi vähentää maskien kustannukset verotuksessa asunnon ja työpaikan välisinä matkakuluina. Vähennyksen määrä on kaavamainen kaksi euroa jokaiselta päivältä, jona tekee vähennykseen oikeuttavan matkan Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen 13.8.2020 antaman suosituksen jälkeen.

Lähde: vero.fi
Lue myös verkkolehden Sujuvasti etätyössä -juttu.

 

 

 

Loimu

Mikonkatu 8 A, 8.krs
00100 Helsinki
Puh. 09 6226 850
loimu@loimu.fi

Toimiston yhteystiedot

Loimun tietosuojaseloste

© 2020 Loimu