Työsuhde

Etätyön pelisääntöjä

Korona-aikana etätyöskentely on monilla työpaikoilla pääasiallinen työntekemisen muoto. Työnantajan vastuu työntekijän terveydestä ja turvallisuudesta koskee myös etätyötä. Etätyöstä voit tehdä erilaisia verovähennyksiä.

Etätyöskentelystä syytä sopia kirjallisesti

Joillain aloilla on jo työehtosopimuksessa sovittu etätyöhön liittyvistä pelisäännöistä. Etätyöhön sovelletaan pääsääntöisesti tavanomaisia työelämän pelisääntöjä. Työntekijällä on etätyössä sama työsopimuslain, työehtosopimuksen ja sosiaalivakuutuksen suoja,  kuin tavanomaisella työpaikalla työskennellessä. Tapaturmavakuutus on voimassa myös etätyössä. Työnantajan tulee huolehtia myös työturvallisuudesta etätyössä (mm.työskentelyolosuhteiden tulee olla kunnossa).

Etätyön teettämisessä on huomioitava myös työntekijöiden tasapuolinen kohtelu. Etätyön tekeminen voi perustua etätyöohjeeseen, erityisiin etätyösopimuksiin tai esimiehen ja ylemmän toimihenkilön väliseen tapauskohtaiseen sopimiseen. Suositeltavaa on sopia etätyön tekemisestä kirjallisesti. Liitosta saa tarvittaessa apua etätyösopimuksen laadintaan.


Lue myös

Sivu päivitetty 9.11.2020

 

 

 

 

Loimu

Mikonkatu 8 A, 8.krs
00100 Helsinki
Puh. 09 6226 850
loimu@loimu.fi

Toimiston yhteystiedot

Loimun tietosuojaseloste

© 2020 Loimu