Työsuhde

Tee hyvä työsopimus

Työsopimuslaki edellyttää keskeisten sopimusehtojen selvittämistä kirjallisesti, jos työsuhde on voimassa toistaiseksi tai vähintään kuukauden ajan.

Keskeisimpiä työsuhteen ehtoja ovat ainakin seuraavat:

 • työsopimuksen osapuolet 
 • työnantajan ja työntekijän koti- tai liikepaikka
 • työnteon alkamisajankohta
 • määräaikaisen työsopimuksen kesto ja määräaikaisuuden peruste
 • koeaika (jos siitä sovitaan)
 • työntekopaikka
 • työntekijän pääasialliset työtehtävät
 • työhön sovellettava työehtosopimus 
 • palkan ja muun vastikkeen määräytymisen peruste sekä palkanmaksukausi
 • säännöllinen työaika
 • vuosiloman määräytyminen
 • irtisanomisaika tai sen määräytymisen peruste

  Työsopimuksessa kannattaa sopia myös seuraavista asioista:

 • lomaraha/lomaltapaluuraha (jos allalla ei ole työehtosopimusta)
 • sairausajan palkka
 • perhevapaiden (mm.äitiysvapaa-, isyysvapaa, tilapäinen hoitovapaa) palkka
 • koulutus
 • palkkakehitys
 • matkakustannusten korvaus (vapaa-aikana työasioissa tapahtuneen matka-ajan korvaaminen ja muut matkakustannukset)

Työsopimusta tehtäessä ei ole pakko sopia koeajasta, kilpailukieltoehdosta tai salassapitoehdosta.

Työsopimuksessa voidaan lainsäädännön puitteissa vapaasti sopia muistakin kuin tässä esitetyistä työsuhteen ehdoista.

Työsopimusmalli

 

 

 

Loimu

Mikonkatu 8 A, 8.krs
00100 Helsinki
Puh. 09 6226 850
loimu@loimu.fi

Toimiston yhteystiedot

Loimun tietosuojaseloste

© 2021 Loimu