Urapalvelut

LinkedIn-profiilin kommentointipalvelu

LinkedIn on tärkeä osa asiantuntijuutta, ja sen on erityisen tärkeä laittaa kuntoon uutta työtä etsiessä. Oman osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen osuviksi ja LinkedIn:ssä käytössä oleviksi hakusanoiksi on avain profiloitumiseen. Pelkkä koulutustausta tai työpaikka ei riitä, mikäli haluat muodostaa oman asiantuntijaprofiilin.

Moni työnantaja on siirtynyt hyödyntämään rekrytoinnissaan myös LinkedIn:n tarjoamia mahdollisuuksia, sillä sen avulla voidaan helposti kartoittaa eri alojen asiantuntijoita ja rekrytoinnin resursointia pystytään myös keventämään. 

LinkedIn-profiilin kommentointi

Loimun jäsenille on tarjolla kommentointia Up Partnersin valmennusten kautta.

Kommentointia varten

1. Kirjaudu Loimun urapalveluihin Up Partnersin sivuilla urapalvelut.fi/loimu. Ensimmäistä kertaa kirjautuvilta tarkastetaan jäsenyys, mikä voi viedä pari päivää.

2. Katso ensin aihepiiriin liittyvät lyhyet videot (esim. LinkedIn:n ja osaamisen tunnistamisen ohjeet), tee ensimmäiset päivitykset dokumentteihin suoraan

3. Voit varata ajan uravalmentajalle, lähetä ajanvarauksen yhteydessä LinkedIn-profiilisi linkki ohjeiden mukaan.

Profiili kannattaa päivittää mahdollisimman pitkälle valmiiksi, jotta saat varsinaisessa valmennuksessa kaiken hyödyn osaamisen sanoittamiseen ja sen esille tuontiin liittyen.

Mikäli kommentoinnilla on kiire, voit pyytä nopeat kommentit myös urapalvelut at loimu.fi -osoitteen kautta.

Palautepalvelu

Saat kommentit hakemuksiisi www.urapalvelut.fi/loimu -verkkosivuilla. Luo palveluun ensin omat tunnukset.

 
 

 

Loimu

Mikonkatu 8 A, 8.krs
00100 Helsinki
Puh. 09 6226 850
loimu@loimu.fi

Toimiston yhteystiedot

Loimun tietosuojaseloste

© 2020 Loimu