Urapalvelut

LinkedIn-profiilin kommentointipalvelu

LinkedIn on tärkeä osa asiantuntijuutta, ja sen on erityisen tärkeä laittaa kuntoon uutta työtä etsiessä. Oman osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen osuviksi ja LinkedIn:ssä käytössä oleviksi hakusanoiksi on avain profiloitumiseen. Pelkkä koulutustausta tai työpaikka ei riitä, mikäli haluat muodostaa oman asiantuntijaprofiilin.

Moni työnantaja on siirtynyt hyödyntämään rekrytoinnissaan myös LinkedIn:n tarjoamia mahdollisuuksia, sillä sen avulla voidaan helposti kartoittaa eri alojen asiantuntijoita ja rekrytoinnin resursointia pystytään myös keventämään. 


 

LinkedIn-profiilin kommentointi

LinkedIn-profiiliin voi saada valmentajalta monia hyviä vinkkejä. Kommentointia varten kannattaa tehdä valmisteluja, jotta saat profiilisi muokattua mahdollisimman pitkälle.

1. Tee oma LinkedIn-profiili mahdollisimman pitkälle.

2. Voit katsoa LinkedIn-profiiliin liittyvän tallenteen jäsenintrassa (vaatii kirjautumisen): Profiloi osaamistasi LinkedIn:ssä ja pohdi, kuinka voisit hyödyntää vinkit omaan profiiliisi.

3. Varaa aika uravalmentajalle, lähetä ajanvarauksen yhteydessä LinkedIn-profiilisi linkki nähtäväksi valmentajalle.

Profiili kannattaa päivittää mahdollisimman pitkälle valmiiksi, jotta saat varsinaisessa valmennuksessa kaiken hyödyn osaamisen sanoittamiseen ja sen esille tuontiin liittyen.

 

 

 

Loimu

Mikonkatu 8 A, 8.krs
00100 Helsinki
Puh. 09 6226 850
loimu@loimu.fi

Toimiston yhteystiedot

Loimun tietosuojaseloste

© 2021 Loimu