Urapalvelut

Tilastotietoja palkoista

Alla olevista taulukoista on viimeisimmän palkkatutkimuksen (lokakuu 2019) pääaineryhmäkohtaiset toteutuneet keski- ja mediaanipalkat. 

Keskimäärin loimulaisten palkka asettuu 4 336 € (mediaani 4 100 €). Huomiona tähdellä merkityt fysiikan, matematiikan ja tietojenkäsittelytieteen pääaineryhmät, joissa vastaajajoukko painottuu uran alkuvaiheen vastaajiin ja laskee siten palkkojen keskilukuja.

Luonnontieteet, yo-tutkinto
n keskiarvo mediaani
Biokemia, bioteknologia, biotekniikka, biolääketiede, terveyden biotieteet 396 4 329 4 125
Biologia, fysiologia, genetiikka, mikrobiologia, molekyylibiologia, solubiologia 367 4 287 4 200
Ekologia, evoluutiobiologia, systematiikka, taksonomia 143 3 700 3 571
Elintarvikekemia, elintarviketieteet ja ravitsemus 23 4 572 4 200
Fysiikka, teoreettinen fysiikka, tähtitiede* 41 3 768 3 600
Geologia, geotieteet, geofysiikka 190 4 236 4 100
Kemia, epäorgaaninen kemia, orgaaninen kemia, fysikaalinen kemia, analyyttinen kemia 569 4 581 4 330
Maantiede, aluetiede, luonnonmaantiede, ihmismaantiede, geoinformatiikka 115 3 767 3 765
Matematiikka, tilastotiede* 26 4 023 4 012
Meteorologia 42 4 221 4 294
Tietojenkäsittelytiede, tietotekniikka* <10 3977 -

 

Metsätieteet, yo-tutkinto
n keskiarvo mediaani
Metsäekologiset tai biologiset aineet 146 4 537 4 230
Metsäteknologiset aineet 67 4 767 4 405
Metsätalouden suunnitteluun liittyvät aineet 71 4 790 4 550
Metsäekonomiset aineet 71 5 961 5 100

 

Ympäristötieteet, yo-tutkinto
n keskiarvo mediaani
Akvaattiset tieteet, kalataloustiede, limnologia 88 4 222 4 110
Ympäristöpolitiikka, -oikeus, -ekonomia, -johtaminen, taloustiede 46 4 045 3 592
Ympäristönsuojelutekniikka, ympäristötekniikka <10 3 806 -
Ympäristötieteet, ympäristöbiologia, ympäristönsuojelutiede, maaperätieteet 205 3 893 3 700
 

 

Loimu

Mikonkatu 8 A, 8.krs
00100 Helsinki
Puh. 09 6226 850
loimu@loimu.fi

Toimiston yhteystiedot

Loimun tietosuojaseloste

© 2020 Loimu