Urapalvelut

Tilastotietoja palkoista

Alla olevista taulukoista on viimeisimmän palkkatutkimuksen (lokakuu 2017) pääaineryhmäkohtaiset toteutuneet keski- ja mediaanipalkat. 

Keskimäärin loimulaisten palkka asettuu 4 189 € (mediaani 4 000 €).

Luonnontieteellisten pääaineryhmien keskiarvopalkka on 4 146 €, mediaani on 4 000 €. Vastaajista 45 % on yksityisellä sektorilla, neljännes valtiolla, 19 % yliopistolla ja 10 % kunnissa. Huomiona tähdellä merkityt fysiikan ja matematiikan pääaineryhmät, joissa vastaajajoukko painottuu uran alkuvaiheen vastaajiin ja laskee siten palkkojen keskilukuja.

Pääaine luonnontieteet n keskiarvo mediaani
Biokemia, bioteknologia, biotekniikka, terveyden biotieteet 345 4 121 3 990
Biologia, mikrobiologia, solubiologia, fysiologia, genetiikka 480 3 968 3 890
Elintarvikekemia, elintarviketieteet ja ravitsemus 23 4 243 4 054
Fysiikka ja fysikaalisset tieteet* 35 3 504 3 400
Geologia, geotieteet, geofysiikka 177 4 108 3 898
Kemia 547 4 488 4 200
Maantiede, aluetiede 82 3 618 3 496
Matematiikka tai tilastotiede* 21 3 589 3 500
Meteorologia 34 4 152 4 254

Metsätieteissä keskiarvopalkat asettuvat loimulaisten yleistä keskiarvoa korkeammalle. Keskiarvopalkka 4 838 €,  mediaanipalkka 4 396 €. Vastaajat sijoittuvat suureksi osaksi yksityiselle sektorille (53 %), kolmannes valtiolle, 7 % kunnissa ja 4 % yliopistolla.

Pääaine metsätieteet n keskiarvo mediaani
Metsäekologiset tai biologiset aineet 164 4 577 4 202
Metsäteknologiset aineet 75 4 598 4 353
Metsätalouden suunnitteluun liittyvät aineet 73 4 565 4 400
Metsäekonomiset aineet 81 5 873 5 000

Ympäristötieteissä julkisen sektorin tehtävät korostuvat muihin pääaineryhmiin nähden, neljännes vastanneista sijoittuu kuntasektorille, 37 % valtiolle. Neljännes on yksityisellä sektorilla ja kymmenesosa yliopistossa. Ympäristötieteissä keskipalkat ovat alle 4 000 €; keskiarvo on 3 849 €, mediaanipalkka 3 670 €. Valtiosektorilla ympäristötieteilijöiden keskipalkat asettuvat kuitenkin 4 200 - 4 300 € pintaan.

Pääaine ympäristötieteet n keskiarvo mediaani
Akvaattiset tieteet, kalataloustiede, limnologia 49 4 460 4 500
Ekologia, ympäristöekologia 38 3 295 3 240
Ympäristöpolitiikka, -oikeus, -ekonomia, -johtaminen 20 3 605 3 200
Ympäristönsuojelutekniikka, ympäristötekniikka <10 3 943 -
Ympäristötieteet, ympäristöbiologia, ympäristönsuojelutiede, maaperätieteet 153 3 819 3 700
 

 

Loimu

Mikonkatu 8 A, 8.krs
00100 Helsinki
Puh. 09 6226 850
loimu@loimu.fi

Toimiston yhteystiedot

Loimun tietosuojaseloste

© 2020 Loimu