Urapalvelut

Loimulaisten työllistyminen

Loimun alat edustavat vahvasti tulevaisuuden suuntauksia ja ilmiöitä ja loimulaiset ovat vaikuttamassa niihin osaamisellaan. Loimulaisilla on noin 1300 eri työnantajaa, ja suurin osa niistä, liki 1000 on yksityisellä sektorilla. Loimulaiset myös työskentelevät valtavalla määrällä eri nimikkeitä, niitäkin löytyy noin 1000 erilaista.

Loimulaisia eniten työllistävät yritykset

Loimulaisten suurin työnantaja on lääketeollisuutta edustava Orion. Toiseksi suurin työnantaja VTT on tieteellisen tutkimuksen ja kehittämisen suurin työnantaja Suomessa. Kolmanneksi suurin työnantaja Suomen metsäkeskus, joka on Maa- ja metsätalousministeriön ohjauksessa olevaa välillistä valtionhallintoa ja tekee metsätaloutta palvelevan toimintaa. Nämä 20 suurinta työnantajaa työllistää kolmasosan kaikista yksityissä yrityksissä työskentelivistä loimulaisista.

Orion Oyj
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Suomen metsäkeskus
Wallac Oy
Orion Oyj
UPM-Kymmene Oyj
Ramboll Finland Oy
Bayer Oy
Thermo Fisher Scientific Oy
Työterveyslaitos
Metsähallituksen Metsätalous Oy
Neste Oyj
Orion Diagnostica Oy
Kemira Oyj
Metsä Group
Pöyry Finland Oy
Stora Enso Metsä
Stora Enso Oyj
Suomen Punainen Risti Veripalvelu
Fermion Oy

Loimulaisia eniten työllistävät julkisen sektorin toimijat

Luonnonvarakeskus Luke on julkisen sektorin työnantajista suurin työllistäen yli 350 loimulaista. Julkisen sektorin suuret työnantajat ovat selvästi suurempia kuin yksityisen sektorin suurimmat työnantajat. Lähes 70 % loimulaisista julkisella sektorilla työskentelevistä on töissä näissä 20 suurimmassa työpaikassa.

Luonnonvarakeskus Luke
ELY-keskukset
Suomen Ympäristökeskus
Ilmatieteen laitos
Geologian tutkimuskeskus
Metsähallitus
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
HUSLAB
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
Helsingin kaupunki
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Ympäristöministeriö
Helsingin kaupunki, Ympäristökeskus
Maa- ja metsätalousministeriö
HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Turun kaupunki
NordLab - Pohjois-Suomen laboratoriokeskus
Säteilyturvakeskus
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Suomen Akatemia

Työllisyys

Työllisyystilanne on kääntynyt selvästi parempaan suuntaan talouden nousukauden myötä. FM (luonnontiede) keskimääräinen työttömyys on laskenut vuoteen 2017 verrattuna jo neljänneksellä eli noin 500 henkilöllä. Työttömiä on noin 1500 ja työttömyysprosentti on noin 6,5. Eniten työnhakijoita on biologian, kemian, tietojenkäsittelytieteen maantieteen ja matematiikan puolella, ja ilahduttavaa on, että myönteinen talouskehitys on myös saanut näillä aloilla hyvin työttömyyden laskua aikaan.

MMM-tutkinnon suorittaneilla työllisyys on parantunut myös, työttömien määrä on tippunut 20 % vuoteen 2017 verrattuna. Erityisen hyvää kehitys on ollut metsätieteissä. Työttömiä on hieman yli 300 MMM-taustaista ja niistä metsätieteen taustalla on noin 70 (käytännössä metsätalouden MMM ja Metsänhoitaja tarkoittavat samaa, vaikka ne on tilastoitu erikseen). Ympäristöalalta valmistuu sekä FM- että MMM-tutkinnoilla ja lisäksi myös AMK-tutkinnoilla.

 

 

 

Loimu

Mikonkatu 8 A, 8.krs
00100 Helsinki
Puh. 09 6226 850
loimu@loimu.fi

Toimiston yhteystiedot

Loimun tietosuojaseloste

© 2018 Loimu