Urapalvelut

Loimu auttaa työuran aikana

Vakaa ja lineaarinen työura ei enää nykymaailmassa ole loimulaisilla koulutustaustoilla itsestäänselvää. Ennemminkin uralla pitää varautua muutoksiin ja osaamisen jatkuvaan kehittämiseen, ehkä sirpaleisuuteen ja pätkiin. Urapalvelut tukevat asiantuntija- ja esimiestyössä olevien pärjäämistä työelämässä ja sen muutoksissa.

Oman osaamisen kehittäminen

Henkilökunnan osaamisen kehittämiseen panostetaan monilla työpaikoilla, mutta myös yksittäisen ihmisen tulee olla valmis huolehtimaan osaamisen ajantasaisuudesta ja kehittymisestä maailman muuttuessa. Loimulaisilla aloilla esimerkiksi projektinhallinnollinen osaaminen ammattimaistuu, esimiestehtäviin voi astua ilman työnantajan tarjoamaa koulutusta, lainsäädännöllinen osaaminen limittyy asiantuntijatyön substanssiin ja datan käsittelyn osaamista tarvitaan yhä useammassa työnkuvassa. Loimun koulutustarjonta on suunnattu muun muassa näiden osaamistarpeiden kehittämiseen.

Työssä jaksaminen

Työhyvinvointi ja työssäjaksaminen on hiipinyt osaksi jokaisen omaa vastuualuetta samalla tavalla kuin kouluttautuminen ja itsensä kehittäminen. Työnantaja arvostaa työntekijää, joka huolehtii itsestään ja jaksamisestaan ennaltaehkäisevästi. Loimun urapalveluissa on tarjolla erilaisia työkaluja ja vinkkejä työhyvinvointiin sekä videoina, tehtävinä että webinaareina. Jäsenenä saat kattavan työkalupakin ja uravalmentajan avun työelämän kuormituksessa selviämiseen.

Palkkaneuvonta

Eri toimialojen ja tehtävätyyppien palkkatasot vaihtelevat voimakkaasti, eikä aina ole helppoa määritellä, minkä arvoista oma osaaminen on. Palkka voi myös jäädä junnamaan tietylle tasolle, eikä palkkakehitystä tapahdu ilman aktiivista henkilön omaa palkkaedunvalvontaa. Palkkatason määrittelyn tueksi Loimun jäsenillä on käytössä sekä itsenäisesti käytettävä Palkkanosturi jäsenintrassa että henkilökohtainen palkkaneuvonta. Autamme sinua saamaan osaamisellesi oikean tasoisen korvauksen!

Työsuhteisiin liittyvä edunvalvonta

Työhön liittyvät myös työsopimukset, johtajasopimukset ja muu henkilökohtainen edunvalvonta. Loimun edunvalvontatiimi vastaa jäsentemme työ- ja virkasuhteisiin liittyviin kysymyksiin, tarkistaa ja kommentoi dokumentit sekä selvittää työsuhteisiin liittyvät epäselvyydet ja riidat. Olemme tukenasi työuran joka vaiheessa.

 

 

 

Loimu

Mikonkatu 8 A, 8.krs
00100 Helsinki
Puh. 09 6226 850
loimu@loimu.fi

Toimiston yhteystiedot

Loimun tietosuojaseloste

© 2020 Loimu