Uutiset
 

Uutiset

14.12.2018

Kampuspromoottorin työhön kuuluu liiton opiskelijatoiminnan suunnittelu ja toteutus Itä-Suomen yliopiston Joensuun ja Kuopion kampuksilla.

24.11.2018

Uusina jäseninä hallitukseen valittiin Tommi Maasilta, Johanna Riitakorpi, Niko Ekholm ja Johannes Huokuna.

24.11.2018

Loimun visiona on olla vuonna 2024 tyytyväistä ja kasvavaa jäsenkuntaa palveleva aktiivinen vaikuttaja. Loimun missio on sen jäsenten hyvinvointi ja menestys. Toimintaa ohjaavat arvot ovat jäsenkeskeisyys, yhdenvertaisuus, rohkeus ja vastuullisuus.

05.11.2018

Lähde mukaan Loimun toimintakuntatyöhön! Loimun ensimmäinen toimikuntakausi 2017 - 2018 on päättymässä ja haku kaudelle 2019 - 2020 järjestetään 5.11. - 2.12.2018. Loimun hallitus valitsee toimikuntien jäsenet hakemusten perusteella kokouksessaan 22.1.2019.

25.10.2018

Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu on julkaissut hallitusohjelmatavoitteensa tulevalle hallituskaudelle.

25.10.2018

Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu vastustaa ehdotusta siitä, että työmarkkinoilla voitaisiin joitain ryhmiä kohdella huonommin kuin muita.

24.10.2018

Loimu hakee toimistolleen Helsinkiin määräaikaista JÄRJESTÖASIANTUNTIJAA varsinaisen järjestöasiantuntijan perhevapaan ajaksi ajalle 6.2.-16.8.2019.

03.10.2018

Loimu ei liittona ole tehnyt päätöstä ryhtyä mielenilmaukseen 3.10. Jos toiseen liittoon kuuluvat työtoverisi menevät lakkoon ja haluat itsekin osallistua siihen, Loimu maksaa sinulle lakkoavustuksen hakemuksesta jälkikäteen.

02.10.2018

Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu pitää hallituksen lakihanketta henkilöperusteisen irtisanomisen helpottamiseksi huonona ja edellyttää, että hallitus luopuu lain valmistelusta.

28.09.2018

Poikkeustila ohi, nyt yhdessä eteenpäin.

14.09.2018

Tapahtumaan on ilmoittautunut yli 50 yritystä ja noin 350 korkeasti koulutettua työnhakijaa.

13.09.2018

Loimu toteuttaa yhdessä yhdeksän muun akavalaisen liiton* kanssa kyselyn, jolla selvitetään jäsenten työelämässä kokemaa seksuaalista häirintää, seksismiä ja sukupuoleen perustuvaa syrjintää. Haluamme #metoo-kampanjan hengessä tuoda esille myös korkeasti koulutettujen, asiantuntijatyötä ja esimiestyötä tekevien kokemukset ja niihin mahdollisesti liittyvät erityispiirteet.

11.09.2018

Kyllä nyt fukseja ja tuutoreita hemmotellaan! Näistä kampanjoista saa vinkata kaikille omille tutuille tuutoreille ja tänä vuonna opintonsa aloittaneille.

07.09.2018

Yhdeksän ammattiliittoa julkisti 7.9. ehdotuksen kansalaisen osaamistiliksi. Osaamistili olisi uusi tapa jakaa jatkuvan oppimisen kustannuksia työntekijöiden, työnantajien ja valtion kesken. Osaajapulasta on tullut kasvava huolenaihe yhteiskunnallisessa keskustelussa. Nykyisessä tilanteessa tarvitaan uusia keinoja työuran aikaiseen osaamisen kehittämiseen.

27.08.2018

Sipilän hallituksen on luovuttava suunnitelmastaan leikata reilu neljännes yliopistosairaaloiden tutkimusrahoituksesta vuoden 2019 budjetissa, vaatii Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu.

22.08.2018

Marras-joulukuussa startup-tapahtuma Slushin lavalle nousee kymmenkunta post doc -tutkijaa tutkimuskilpailu Skolar Awardin finaalissa. Oletko sinä yksi heistä?

09.08.2018

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva tarjoaa Loimun jäsenille monipuolisia vakuutusetuja.

06.08.2018

Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu ry hakee toimistolleen Helsinkiin vahvistusta järjestötiimiin.

12.06.2018

Loimubotti on automaattinen ja henkilökohtainen jäsenneuvojasi, joka vastaa useimmin esitettyihin kysymyksiin.

11.06.2018

Loimun lisäavustuksia haki yhteensä 11 Loimun jäsenyhdistystä. Loimun hallitus käsitteli avustushakemukset ja myönsi yhdistyksille lisäavustusta yhteensä 8520 euron edestä.

11.06.2018

Alueellinen tilaisuus 27.9. kello 17.30 - 20.00

24.05.2018

Lue tiivistelmä siitä, mitä kaikkea Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu vuonna 2017 sai aikaan!

03.05.2018

Tapahtuma on Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu ry:n tukema ja avoin kaikille Loimun naisille.

24.04.2018

Loimu hakee opiskelijatoimintansa paikallistason vahvistajaksi KAMPUSPROMOOTTORIA OULUUN.

11.04.2018

Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu on tyytyväinen hallituksen kehysriihestä tulleisiin tietoihin, joiden mukaan ammattijärjestöjen tarjoamat koulutukset otetaan mukaan työttömyysturvan aktiivimalliin.

06.04.2018

Laajasti ympäristöasiantuntijoita edustava Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu on huolissaan siitä, miten ympäristömme hoidosta ja suojelusta huolehditaan myös maakuntauudistuksen yhteydessä.

06.04.2018

Suomen metsät ovat tärkein raaka-aineen lähde sekä biotalouden nykyisissä että uusissa tuotteissa. Puun saatavuuden kannalta ratkaisevassa asemassa olevan Suomen metsäkeskuksen toiminta on turvattava riittävällä rahoituksella valtion budjetissa.

06.04.2018

Loimu hakee opiskelijatoimintansa paikallistason vahvistajiksi

KAHTA KAMPUSPROMOOTTORIA,

joista toinen tulee työskentelemään Oulussa ja toinen Turussa.

06.03.2018

Yliopistojen henkilöstöjärjestöt JUKO, JHL ja Pardia sekä työnantajaa edustava Sivistystyönantajat ovat hyväksyneet sovittelija Janne Metsämäen toisen sovintoehdotuksen yliopistojen työehtosopimusta koskevasta työriidasta.

05.03.2018

Loimun hallitus on kokouksessaan 3.3.2018 tehnyt päätöksen liittymisestä metsäsertifiointiorganisaatio FSC Suomen jäseneksi.

 

 

 

Loimu

Mikonkatu 8 A, 8.krs
00100 Helsinki
Puh. 09 6226 850
loimu@loimu.fi

Toimiston yhteystiedot

Loimun tietosuojaseloste

© 2018 Loimu