Uutiset
 

Loimu satsaa jäsentensä työllistymisen tukemiseen

15.02.2017

Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteiden alojen korkeasti koulutettujen työllistymistä tukevien palveluiden tarve kasvaa jatkuvasti. Työvoimaviranomaisten tarjoamat palvelut korkeasti koulutetuille ovat täysin riittämättömät. Yhä useampi saa kunnollista tukea tilanteeseensa vain omasta ammattiliitostaan Loimusta.

Vuoden 2017 alusta toimintansa aloittaneen Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimun keskeinen tavoite on tarjota jäsenkunnalleen mahdollisimman kattavat ja tehokkaat työllistymisen edistämiseen ja urakehityksen tukemiseen liittyvät palvelut. Jäsenkunnan työmarkkinoiden paras asiantuntemus on Loimussa.

- Ammattiliittojen tehtäviin on jo kauan sitten tullut työsuhteen ehtoihin liittyvän edunvalvonnan lisäksi laajempi yhteiskunnallinen edunvalvonta. Viime vuosien aikana tämän lisäksi valikoimaan ovat tulleet erityisesti työuraan liittyvät palvelut. Tämä on korostunutta erityisesti pitkälle koulutettujen ammattiliitoissa, kertoo Loimun toiminnanjohtaja Jari Lehto.

Ammattiliitoista on muodostamassa tärkeä työelämää muotoileva tekijä. Työllistymiseen ja uraneuvontaan liittyvien palveluiden kasvava merkitys liittyy korkeasti koulutettujen työmarkkina-aseman muutoksiin, mm. työttömien määrä on noussut ennätyslukemiin.

- Loimun tehtävänä on toimia jäsentensä linkkinä työelämään työllistymisen helpottamiseksi. Työntekijän on monesti myös vaihdettava ammattia ja kenties toimialaakin uransa varrella. Tähän tarvitaan työkaluja, joita peruskoulutus ei välttämättä ole antanut. Valitettavasti työelämätaitoihin ei yliopistoissa ja korkeakouluissa vieläkään ole kiinnitetty riittävästi huomiota, Jari Lehto toteaa.

Työllistymisen vaihtoehtoja ei tunneta

Merkittävä palvelutarve syntyy yleisestä työelämän muutokseen vastaamisesta. Oman jäsenkuntansa tyypillisten tilanteiden tuntemus on juuri ammattiliittojen vahvuus. Loimun jäsenkunta saa merkittävää lisäarvoa työnhakuun ja urasuunnitteluun liittyvien valmiuksien tukemisesta.

- Korkeasti koulutettujenkin silmin työmarkkinat näyttävät hyvin rajatuilta, eikä erilaisia työllistymisvaihtoehtoja tunneta riittävästi, kertoo Loimun urapalvelupäällikkö Suvi Liikkanen. - Opintojen aikana syntyneet työelämäyhteydet eivät usein ole tarpeeksi vahvoja. Lisäksi omien vahvuuksien ja osaamisen tunnistamiseen tarvitaan apua ja tukea.

Usein koulutukseen pohjautuva ammatillinen osaaminen tunnistetaan, mutta ei osata tunnistaa ja markkinoida omaa soveltavaa osaamista ja siirrettäviä taitoja.

Työtä etsivien ja työtä vaihtavien lisäksi urapalvelujen tarpeessa ovat urallaan eteenpäin pyrkivät.

- Vaihtoehtoisia uramahdollisuuksia ei ole helppo nähdä, ellei sen eteen tee työtä ja etsi myös piilotyöpaikkoja eli alalla toimivia työnantajia, Suvi Liikkanen toteaa.

Loimu tarjoaa jäsenilleen henkilökohtaista uraneuvontaa ja apua mahdollisten työnantajien kartoittamisessa. Tarjoamme myös ammatillisen osaamisen ja omien vahvuuksien tunnistamiseen, työnhakuun sekä työhakemuksen ja cv:n laatimiseen liittyvää koulutusta. Lisäksi on tarjolla vertaisryhmätoimintaa ja mentorointia.

Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu aloitti toimintansa 1.1.2017, kun Luonnontieteiden Akateemisten Liitto, Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto YKL ja Metsänhoitajaliitto yhdistyivät. Uuden liiton toimintaa käynnistettäessä pidettiin erittäin tärkeänä sitä, että jäsenkunnan työllistymiseen ja urakehitykseen liittyviä palveluita voidaan kehittää ja laajentaa.

Lisätietoja urapalvelupäällikkö Suvi Liikkanen, puh. 09 62268 570 ja toiminnanjohtaja Jari Lehto, puh. 09 62268 599.

 

 

Loimu

Mikonkatu 8 A, 8.krs
00100 Helsinki
Puh. 09 6226 850
loimu@loimu.fi

Toimiston yhteystiedot

Loimun tietosuojaseloste

© 2020 Loimu