Uutiset
 

Sote- ja maakuntauudistus mullistaa kuntasektorin

13.03.2017

Sote- ja maakuntauudistus on Suomen historian suurin hallintouudistus, joka toteutuessaan tulee koskettamaan yli 220 000 työntekijää.

Uudistuksen tavoitteena on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa palvelujen yhdenvertaisuutta ja saatavuutta sekä hillitä kustannuksia. Aluehallinnon uudistuksen tavoitteena on sovittaa yhteen valtion aluehallinto ja maakuntahallinto sekä yksinkertaistaa julkisen aluehallinnon järjestämistä.

Loimun jäsenistöstä noin 8 prosenttia työskentelee kuntasektorilla, heistä reilusti yli puolet on sote- ja maakuntauudistuksen piirissä. 

Sote-uudistukseen liittyy monia lainvalmisteluja ja mm. valinnanvapauslain luonnos on tällä hetkellä lausuntokierroksella. Luonnos sisältää vielä useita ongelmakohtia, joista henkilöstön asema ei ole uudistusta eteenpäin vietäessä se vähäisin. Muutosprosessi tulee olemaan pitkä ja vaatii ennen kaikkea sitä, että yhteistoimintalakia noudatetaan ja että henkilöstön asemaan vaikuttavat muutokset valmistellaan hyvissä ajoin yhteistoimintamenettelyä noudattaen. 

Kuntien ja kuntayhtymien henkilöstö siirtyy ns. vanhoina työntekijöinä maakuntien palvelukseen liikkeenluovutuksen periaatteita noudattaen 1.1.2019 lukien.  Tässä vaiheessa emme vielä tiedä varmasti, millaisissa sopimusrakenteissa henkilöstö tulee siirtymään maakuntiin. Toivottavaa on, että siirtyminen tapahtuu nykyisissä puitteissa, eli noudatettaisiin Kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta niin maakunnassa kuin niiden liikelaitoksissa ja yhtiöissä valinnanvapauden siirtymäkauden loppuun eli vuoteen 2023 asti.  Jos näin ei tapahdu, niin seurauksena voi olla useiden vuosien epävarmuus työpaikoista, kun samaan aikaan myös yhtiöittämistoimet ja organisaatiouudistukset jatkuvat.  

JUKO on aktiivisesti mukana muutoksessa ja kouluttaa luottamusmiehiä. JUKO järjestää viidellä paikkakunnalla (Kuopio, Oulu, Turku, Tampere ja Helsinki) kaikille jäsenille avoimia sote-iltoja teemalla Sote-uudistus – mitä se merkitsee henkilöstölle? Tarkemmat tiedot löytyvät JUKOn sivuilta.

Loimussa kuntasektorin edunvalvonnasta vastaa neuvottelupäällikkö Kirsi-Marja Valariutta, kirsi-marja.valariutta (at) loimu.fi.

 

 

 

Loimu

Mikonkatu 8 A, 8.krs
00100 Helsinki
Puh. 09 6226 850
loimu@loimu.fi

Toimiston yhteystiedot

Loimun tietosuojaseloste

© 2020 Loimu