Uutiset
 

Nytt varsel på universitetssektorn

20.02.2018

Huvudavtalsorganisationerna för universitetssektorn FOSU, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL och Löntagarorganisationen Pardia och har idag den 20.2 lämnat varsel om arbetsstrid till riksförlikningsmannens byrå och arbetsgivaren.

Den inriktade arbetsstriden verkställs som strejk vid sammanlagt sex universitet och deras övningsskolor 7.3.2018 klockan 0.00–24.00, om det inte nås ett förhandlingsresultat före 6.3. Strejken berör i så fall följande universitet:

  • Aalto-universitetet
  • Hanken
  • Tammerfors universitet
  • Tammerfors tekniska universitet
  • Konstuniversitetet
  • Vasa universitet

 

I strejken deltar alla medlemmar vid dessa universitet som är medlemmar i FOSU, JHL och Pardia och som omfattas av det allmänna kollektivavtalet för universiteten. Läs mera:

www.juko.fi/yliopisto

 

Vid övriga universitet ordnas manifestationer för att stöda personalen vid universiteten som är i strejk.

 

 

Arbetsgivaren vill diktera, inte förhandla

 

Universitetssektorn har befunnit sig i ett avtalslöst läge sedan början av februari. Huvudavtalsparterna vill sätta fart på förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal, för arbetsgivaren har under hela förhandlingsprocessen haft en nedvärderande inställning gentemot personalen. För tillfället pågår en förlikning av arbetstvisten.

 

  • De anspråkslösa löneförhöjningsförslagen visar ingen uppskattning för det värdefulla arbete som personalen utför. Universiteten har råd med löneförhöjningar utan att verksamheten lider, eftersom inget universitets bokslut visade förlust 2016. Dessutom har statens nedskärningar i finansieringen redan under många år kompenserats med massiva personalnedskärningar och en obetydlig löneutveckling.
  • Arbetsgivaren är överhuvudtaget inte beredd att diskutera mål som är viktiga för personalen, till exempel minskning av den relativa andelen av visstidsanställda arbetstagare, konkurrenskraftiga löner vid universiteten samt beaktandet av distans- och researbete i arbetstidsföreskrifterna för de specialist personalen.

 

Förhandlingsorganisationerna hoppas fortfarande på att en sämja hittas innan arbetsstridsåtgärderna börjar. Om inget förhandlingsresultat uppnås och ingen betydlig framskridning sker vid förhandlingarna, är organisationerna beredda på att besluta om utvidgandet av arbetskonflikten.

 

 

Vi är universitetet!

 

Medlemmarna får information om förhandlingarnas framskridning samt av arbetsstridsåtgärderna via FOSU:s och förbundens hemsidor samt via olika kanaler i de sociala medierna.

 

Vi är universitetet -andan behövs igen! #meolemmeyliopisto

 

Följ med FOSU:s kommunikation:

 

Ytterligare information:

 

Markku Kojo

FOSU:s förhandlingschef för universitetssektorn

markku.kojo@juko.fi

tfn 0400 419 784

 

Riku Matilainen

FOSU:s ordförande för strejkkommittén för universitetssektorn
riku.matilainen@tieteentekijoidenliitto.fi

tfn 040 523 0850

 

 

Loimu

Mikonkatu 8 A, 8.krs
00100 Helsinki
Puh. 09 6226 850
loimu@loimu.fi

Toimiston yhteystiedot

Loimun tietosuojaseloste

© 2020 Loimu