Uutiset
 

Metsähallitukseen saatu neuvottelutulos

28.02.2018

Metsähallituksessa työskenteleviä akavalaisia koskevassa talokohtaisessa työehtosopimuksessa on päästy neuvottelutulokseen eilen 27.2. Neuvottelutulos menee seuraavaksi Ylemmät toimihenkilöt YTN:n hallituksen hyväksyttäväksi.

Sopimuskausi on 1.2.2018 ‒ 31.1.2021, josta viimeinen vuosi on ns. optiovuosi, joka neuvotellaan erikseen.

Palkantarkistuksia sovittiin kahdelle seuraavalle vuodelle kustannusvaikutukseltaan yhteensä 3,2 % yleisen linjan mukaisesti. 1.4.2018 palkkoja korotetaan 1,2 %:n suuruisella yleiskorotuksella ja 0,4 %:n suuruisella yrityskohtaisella erällä. Työnantaja päättää yrityskohtaisen erän kohdentamisen.

1.4.2019 toteutettavan palkankorotusten yleiskorotuksen ja yrityskohtaisen erän kustannusvaikutus on myös yhteensä 1,6 %. Yrityskohtaisen erän käyttö- ja jakoperusteista neuvotellaan pääluottamusmiehen kanssa.

24 tunnin kilpailukykysopimuksen mukainen työajanpidennys sovittiin kilpailukykysopimuksen soveltamisaikana (= tällä hetkellä toistaiseksi voimassa oleva) toteutettavaksi pidentämällä päivittäistä työaikaa 6 minuutilla. Työajan pidennys kuluu siis myös työntekijän ollessa poissa töistä, esim. sairaus- tai lomapäivinä, mitä pidimme parempana kuin 24 tunnin vähentämistä työaikasaldoista.

Muista tekstimuutoksista mainittakoon uutena varapääluottamusmiehelle sovittu palkkio.

Sopimukseen liittyy kaksi työryhmää. Sopimuskaudelle asetetaan työnantajan ja kaikkien työehtosopimusosapuolten jäsenistä koostuva yhteinen työryhmä valmistelemaan Metsähallituksen uutta palkkausjärjestelmää. Lisäksi työaikalain uudistuksen valmistuttua perustetaan työryhmä kehittämään Metsähallituksen työaikapankkijärjestelmää, joka korvaisi mm. nykyisen työaikajoustosopimuksen.

Lisätietoja Loimun yksityisen sektorin neuvottelupäällikkö, pääneuvottelija Jukka Sippola, puh. 09 6226 8541.

 

 

 

Loimu

Mikonkatu 8 A, 8.krs
00100 Helsinki
Puh. 09 6226 850
loimu@loimu.fi

Toimiston yhteystiedot

Loimun tietosuojaseloste

© 2020 Loimu