Uutiset
 

Kestävää tulevaisuutta hallitusohjelmaan - Loimun tavoitteet

25.10.2018

Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu on julkaissut hallitusohjelmatavoitteensa tulevalle hallituskaudelle.

Esitämme, että Suomen hallitus laatii vaalikaudelle 2019 – 2023 omaa hallituspolitiikkaansa ohjaavan kestävän tulevaisuuden ohjelman, jossa otetaan huomioon loimulaiset linjaukset.

- Haluamme tuoda loimulaisten asiantuntemuksen ja osaamisen tulevan hallituspolitiikan tueksi ja vaikuttaa määrätietoisesti suomalaisen yhteiskunnan kehityksen suuntaan ja sisältöön, toteaa Loimun toiminnanjohtaja Mikko Salo.

- Esittämillämme ympäristö-, elinkeino-, koulutus- ja työmarkkinapoliittisilla ratkaisuilla rakennetaan ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää tulevaisuutta. Tulemme tekemään aktiivista vaikuttamistyötä Loimun asettamien tavoitteiden edistämiseksi niin vaalien alla kuin uuden hallituksen työn käynnistyttyä.

Loimun esitykset kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi ovat:

  • Investoiminen kilpailukykyä, osaamista ja uusia innovaatioita edistävään koulutukseen ja tutkimukseen 
  • Sitoutuminen biotalousalojen ja niiden koulutus- ja tutkimusverkoston kehittämiseen
  • Panostaminen terveydenhuoltoon nivoutuvaan innovatiiviseen ja tulokselliseen tutkimus- ja yritystoimintaan
  • Metsien kestävään, monipuoliseen hyödyntämiseen ja hiilivaraston kasvuun tähtäävän metsä- ja elinkeinopolitiikan toteuttaminen
  • Suomalaisen luonnon monimuotoisuuden säilymisen varmistaminen
  • Työelämän joustavuuden, työ- ja perhe-elämän yhdistämisen mahdollisuuksiin liittyvän yhdenvertaisuuden sekä työntekijöiden työhyvinvoinnin ja vaikutusmahdollisuuksien edistäminen

Lue koko Kestävää tulevaisuutta hallitusohjelmaan tästä

Hallitusohjelmatavoitteet nousevat laajemmasta Loimun Kestävän tulevaisuuden ohjelmasta, jota esitetään hyväksyttäväksi valtuuston syyskokouksessa 24.11.2018. Kestävän tulevaisuuden suunnitelmaa on työstetty keväästä lähtien, työskentelyyn ovat osallistuneet Loimun hallituksen ja valtuuston jäsenet sekä henkilökunta. Työtä on tehty rinnakkain Loimun tulevaisuus -strategiatyön kanssa, ja pian valmistuva Loimun strategia ja Kestävän tulevaisuuden ohjelma tukevat ja täydentävät toisiaan.

 

 

Loimu

Mikonkatu 8 A, 8.krs
00100 Helsinki
Puh. 09 6226 850
loimu@loimu.fi

Toimiston yhteystiedot

Loimun tietosuojaseloste

© 2019 Loimu