Uutiset
 

Loimun kanta Earth Strike -liikkeen yleislakkoon osallistumiseen

16.09.2019

Earth Strike -liike tekee tärkeää työtä tuodessaan esiin ilmastonmuutoksen vakavuuden ja työskennellessään sen hillitsemisen puolesta. Loimu ei kuitenkaan voi kehottaa jäseniään lakkoilemaan työrauhan aikana. Näin ollen Loimu ei osallistu järjestönä Earth Strike -liikkeen suunnittelemaan yleislakkoon 27.9.2019.

Ilmastonmuutokseen liittyen Loimu on omassa toiminnassaan ollut aktiivinen ja aiomme jatkaa tätä linjaa. Alkuvuodesta 2019 julkaisimme Loimun Kestävän tulevaisuuden ohjelman, johon keräsimme Loimun jäsenryhmien keskeiset ehdotukset tärkeimmiksi poliittisen päätöksenteon painopisteiksi tulevien vuosien aikana. Ohjelmamme painopisteitä ovat muiden muassa luonnonvarojen kestävä ja monipuolinen hyödyntäminen, hiilivaraston kasvuun tähtäävä metsä- ja elinkeinopolitiikka sekä suomalaisen luonnon monimuotoisuuden säilymisen varmistaminen.

Keväällä 2019 olimme tukemassa Ilmastoveivi-kampanjaa, jossa kerättiin nimiä maan hallitukselle luovutettuun ilmastovetoomukseen. Osana ilmastotoimiamme olemme tämän vuoden aikana laskeneet järjestömme hiilijalanjäljen ja aloittaneet toimenpiteet sen pienentämiseksi entisestään. 

Olimme myös jäsenjärjestönä aktiivisesti vaikuttamassa Akavassa, kun se ensimmäisenä työmarkkinakeskusjärjestönä julkaisi omat ilmastolinjauksensa kesäkuussa 2019. Akavan jäsenjärjestöt, Loimu mukaan lukien, ovat päättäneet yhdessä käynnistää toimet, joilla vaikutetaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Yksi Loimun arvoista on vastuullisuus, joka tarkoittaa muun muassa sitä, että toimimme vastuullisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti sekä tuemme loimulaisia valoisamman tulevaisuuden tekemisessä. Missiomme on jäsentemme hyvinvointi ja menestys. Suuri määrä jäseniämme työskentelee tärkeissä asiantuntija- ja johtotehtävissä aloilla, joilla edistetään ja etsitään ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi. Heidän ja muiden jäsentemme tukeminen työelämässä ja heidän työehdoistaan ja -ympäristöstään huolehtiminen on Loimun tärkein tehtävä.  

 

 

Loimu

Mikonkatu 8 A, 8.krs
00100 Helsinki
Puh. 09 6226 850
loimu@loimu.fi

Toimiston yhteystiedot

Loimun tietosuojaseloste

© 2020 Loimu