Uutiset
 

Nuuti Vasari ja Aliisa Wahlsten aloittivat Loimun uusina kampuspromoottoreina Turussa ja Oulussa!

14.10.2019

Loimun kampustason toiminta sai vahvistusta, kun Oulun kampuspromoottori Nuuti Vasari ja Turun kampuspromoottori Aliisa Wahlsten aloittivat työnsä Loimussa.

Biologiaa neljättä vuotta opiskeleva Aliisa innostuu promoottorin työssä siitä, että töitä pääsee tekemään niin erilaisten ihmisten kanssa. Hän kokeekin yhteistyön yli oppiala- ja kampusrajojen hienona mahdollisuutena. Viidennen vuoden fysiikan opiskelijalla Nuutilla on kuluneelta vuodelta kokemusta opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämisestä ylioppilaskunnassa. Hän näkee promoottorin työt hyvänä mahdollisuutena jatkaa tärkeän aiheen parissa ja laajentaa fokusta myös valmistuneisiin.

– Loimu järjestää opiskelijoille paljon kivaa toimintaa ympäri vuoden. Loimu pyrkii olemaan mahdollisimman lähellä opiskelijaa. Nyt opiskellaan työelämää varten ja Loimu tarjoaa paljon arvokasta tukea ja konkreettista apua tähän, toteaa Aliisa.

Nuutin mielestä Loimun jäsenyys on opiskelijalle hyvä juttu erityisesti siksi, että Loimun tarjoamat jäsenedut ja -palvelut ovat niin laajat. Hän korostaa myös sitä, kuinka Loimu tekee valtakunnallisesti töitä sen eteen, että luonnontieteet tulisivat paremmin tunnetuiksi. Samalla alan arvostus tieteenalana ja työskentelykenttänä kasvaa.

Molemmat uudet promoottorit korostavat Loimun tärkeää roolia siirryttäessä opintojen aikana ja valmistumisen jälkeen työelämään.

– Loimu tuo ammattiliiton toiminnan lähelle opiskelijaa. Ammatti-identiteetin rakentaminen, työelämän pelisääntöjen oppiminen ja oman osaamisen tunnistaminen viitoittavat polkua yliopistosta työelämään, Aliisa ja Nuuti toteavat kuin yhdestä suusta.

 

 

 

Loimu

Mikonkatu 8 A, 8.krs
00100 Helsinki
Puh. 09 6226 850
loimu@loimu.fi

Toimiston yhteystiedot

Loimun tietosuojaseloste

© 2020 Loimu