Uutiset
 

Ohjeita lakkotilanteeseen

28.11.2019

Lakon aikana pidättäydytään työnteosta kokonaan. Lakossa ovat kaikki ylempien toimihenkilöiden tehtävät lakkoilmoituksessa mainituissa yrityksissä. Lakko koskee siis myös järjestäytymättömiä henkilöitä.

Lakkoon osallistuville ei makseta lakon ajalta palkkaa. Lakkoon osallistuvat liiton jäsenet saavat liitolta jokaiselta lakkopäivältä lakkoavustusta 70 e/päivä. Ohjeet avustuksen hakemiseen annetaan erikseen.

Mikäli toimit tehtävissä, joihin jonkun toisen liiton laillinen lakko kohdistuu, on sinulla oikeus mennä lakkoon. Loimu maksaa lakkoon osallistuville jäsenilleen lakkoavustusta saman verran kuin lakon toimeenpannut liitto maksaa omille jäsenilleen. Saat ohjeita lakkoavustuksen maksamiseen, kunhan sinulla on palkkatodistus, josta näkyy lakon johdosta tehty palkan pidätys.

Lakkoon osallistuville ei saa aiheutua kielteisiä seurauksia lakkoon osallistumisesta. Liitto ilmoittaa työnantajalle lakkoon ryhtymisestä. Kenenkään yksittäisen työntekijän ei tarvitse ilmoittaa mitään erikseen työnantajalleen. Oletuksena on, että kaikki ovat lakossa.

Lakon ulkopuolelle jää suojelutyö, eli ihmishengen ja terveyden turvaamiseksi tai vakavien ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi tehtävä työ, sekä yritysten oma työterveyshuolto.

Lakon uhka purkautuu tai lakko keskeytyy heti, kun alalle on saatu hyväksytty työehtosopimus. Ilmoitamme siitä välittömästi jäsenille.

Lisää tietoa lakosta saat oman sopimusalasi YTN-asiamiehiltä. Sopimusalat ja yhteystiedot löydät YTN: verkkosivuilta.

 

 

Loimu

Mikonkatu 8 A, 8.krs
00100 Helsinki
Puh. 09 6226 850
loimu@loimu.fi

Toimiston yhteystiedot

Loimun tietosuojaseloste

© 2020 Loimu