Uutiset
 

Loimun toimenpiteet hiilijalanjäljen pienentämiseksi

13.12.2019

Loimun hiilijalanjälki vuodelta 2018 oli 96 tonnia CO2-ekv. Loimun hallitus asetti tavoitteeksi hiilijalanjäljen pienentämisen 10 prosentilla vuodessa tämän strategiakauden aikana.

Loimun vuoden 2018 hiilijalanjäljestä tehtiin kesällä laskelma Hiilifiksu järjestö -laskurilla. Hallitus käsitteli laskelman perusteella tehtyä raporttia kokouksessaan 28.8.2019 ja päätti lähettää sen kommenttikierrokselle Loimun toimikuntiin. Toimikunnista saaduista ehdotuksista koostettiin lista toimenpiteistä, joiden toteuttamisella tavoitellaan Loimun hiilijalanjäljen vähentämistä 10 prosentilla vuodessa tämän strategiakauden aikana.

Tavoitteen toteuttamiseksi toimimme muun muassa seuraavilla tavoilla:

  • Vaikutamme Aikatalossa sijaitsevan toimistotilan sähkö- ja kaukolämpösopimuksiin sekä toimistotilan energiankulutusta vähentäviin toimenpiteisiin.
  • Etsimme matkustamisessa, tapahtumien ja kokousten järjestämisessä sekä hankinnoissa ympäristöystävällisiä ratkaisuja. Suosimme kotimaisia palveluita, tuotteita ja tarjoiluja.
  • Vuosina 2020 - 2021 toteutettavan verkkosivu-uudistuksen yhteydessä uudistamme Loimu-lehden sähköisen version nykyistä lukijaystävällisemmäksi. Uudistuksen jälkeen selvitämme lehden paperi- ja digiversion lukijamääriä ja lukijoiden mielipiteitä. Selvitysten perusteella arvioimme tulevaisuudessa, onko mahdollista vähentää lehden painatusmääriä.
  • Kompensoimme kokonaisuudessaan Loimun osalle Luonnontieteilijöiden jouluristeilystä koituvat päästöt ja pyrimme vaikuttamaan risteilyn ympäristöystävällisyyteen.
  • Kompensoimme uskottavaksi ja luotettavaksi katsomamme kompensointijärjestelmän kautta vähintään 50 prosenttia kaikista Loimun päästöistä.
  • Seuraamme hiilijalanjälkemme vähentämistavoitteen toteutumista ja tarkistamme toimenpiteitämme tarvittaessa vuosittain.

 

 

Loimu

Mikonkatu 8 A, 8.krs
00100 Helsinki
Puh. 09 6226 850
loimu@loimu.fi

Toimiston yhteystiedot

Loimun tietosuojaseloste

© 2020 Loimu