Uutiset
 

Julkisalojen palkkakierros valmis, liki 600 000 palkansaajan työehdot sovittu kahdeksi vuodeksi

11.06.2020

Julkisalojen neuvottelut yhteensä lähes 600 000 palkansaajan palkoista ja työehdoista ovat valmistuneet. Neuvottelut nostivat esiin maalittamisen.

Julkisalojen neuvottelut yhteensä lähes 600 000 palkansaajan palkoista ja työehdoista ovat valmistuneet.

 Viimeisenä julkisalojen neuvottelutuloksena JUKOn hallitus hyväksyi tänään kokouksessaan noin 20 000 kirkon työntekijän yleisen linjan mukaiset virka- ja työehtosopimukset.

 Koronapandemian ja kuntaneuvottelujen järjestöväännön värittämän työmarkkinakierroksen avasi yliopistosektori, jonka uusi työehtosopimus hyväksyttiin jo 26. maaliskuuta. Valtio ja Kansallisgalleria saivat sopimukset 1. huhtikuuta. Kuntien, Avainta-alojen ja Työterveyslaitoksen sopimukset vahvistettiin 28. toukokuuta.

 ”Maalittamisesta on tullut monille raskas osa arkea” 

Akavalaisia julkisalojen palkansaajia edustava JUKO vaatii toimia kaikenlaisen maalittamisen kohteeksi työssään joutuvien turvaksi.

Koronapandemian vuoksi etänä järjestetyssä kokouksessa JUKOn hallituksen puheenjohtaja Olli Luukkainen totesi, että järjestö pyrkii osaltaan vaikuttamaan maalittamisen suitsimiseen myös työmarkkinakentällä.

-Samalla kun sosiaalinen media on lisännyt hyvällä tavalla avoimuutta ja keskustelua työelämäasioista, se on lisännyt henkilöihin suoraan kohdistuvaa systemaattista mustamaalaamista. Tämä näkyi myös päättyneellä neuvottelukierroksella.

-Maalittamisesta on tullut raskas osa arkea monille julkisaloilla työtään tekeville.

JUKOssa on havaittu, että maalittamisen kohteiksi ja muun muassa sosiaalisessa mediassa työnsä vuoksi kiusatuiksi joutuvat yhtä lailla poliisit, papit, opettajat, lakimiehet, sote-ammattilaiset ja viranomaispäätöksiä tekevät virkamiehet kuin tutkijat.

-Lista eri alojen ammattilaisista on tältä osin valitettavasti loputon. Maalittamisesta on tullut vakava uhka työntekijän ja usein myös hänen läheistensä hyvinvoinnille, Luukkainen huomauttaa.

Maalittamisen kriminalisoimista ovat vaatineet muun muassa jukolaiset Suomen Poliisijärjestöjen Liitto (SPJL) ja Lakimiesliitto.

-Laillisesti toimivan yhteiskunnan perusedellytys on viranomaisten työn turvaaminen. Haluamme muistuttaa, että työnantajalla on työturvallisuuslakiin perustuva velvollisuus puuttua työntekijän terveyttä tai turvallisuutta vaarantaviin tekijöihin, JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren tähdentää.


JUKO neuvottelee

Julkisalan neuvottelujärjestö JUKO sopii 200 000 akavalaisen korkeakoulutetun virka- ja työehdoista kunnissa, valtiolla, yliopistoissa, kirkossa ja kuntia lähellä olevilla Avainta-aloilla.

JUKO sopii työehdoista myös Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella. Kaikkiaan JUKOn sopimien työehtojen piirissä on yli 600 000 julkisen sektorin ja julkisrahoitteisten alojen palkansaajaa.

Lisätietoja JUKOn verkkosivuilta.

 

 

Loimu

Mikonkatu 8 A, 8.krs
00100 Helsinki
Puh. 09 6226 850
loimu@loimu.fi

Toimiston yhteystiedot

Loimun tietosuojaseloste

© 2020 Loimu