Uutiset
 

Eksoten palkkaharmonisoinnissa saatu sovintoratkaisu

29.09.2020

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri korjaa palkat 1. syyskuuta lukien, taannehtivat korvaukset se maksaa viimeistään 30. marraskuuta. Korjausliike koskee arviolta 400 – 450:tä JUKOn kuntasopimuksen piiriin kuuluvaa Eksoten työntekijää. Mahdolliset saatavat koskevat myös jo päättyneitä työsuhteita.

Sovintoratkaisu koskee kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) piirissä olevaa henkilöstöä. Työnantaja tiedottaa palkkojen korjaamisen etenemisestä viranhaltijoille ja työntekijöille. Eksoten valtuusto hyväksyi 10. syyskuuta kuntapalkansaajien pääsopijajärjestöjen (JUKO, JAU ja Sote) yhdessä KT Kuntatyönantajan kanssa elokuussa neuvotteleman sovintoratkaisun palkkojen harmonisoimiseksi.

Palkkaepäselvyydet syntyivät, kun Eksote perustettiin vuonna 2010. Eri kuntien työntekijöiden siirtyessä töihin Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiriin neuvoteltiin alustavasti samaa työtä tekevien palkkaerojen poistamisesta eli palkkaharmonisoinnista.

Mahdolliset saatavat koskevat myös päättyneitä työsuhteita

Palkkaharmonisoinnin neuvotteluprosessiin osallistunut JUKOn neuvottelupäällikkö Jouni Vattulainen kertoo, että Eksote korjaa palkat 1. syyskuuta lukien. Taannehtivat korvaukset työnantaja maksaa viimeistään 30. marraskuuta.

- Korvauksien maksaminen kestää, koska kyse on poikkeuksellisen isosta projektista. Korvauksen suuruus myös vaihtelee henkilöittäin, kertoo Jouni Vattulainen.

Jos työ- tai virkasuhde Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiriin on päättynyt 1. kesäkuuta 2018 tai sen jälkeen, on syytä olla yhteydessä Eksoten jukolaiseen pääluottamusmieheen tai työnantajaan sen selvittämiseksi, onko itsellä palkkasaatavia.

Työnantaja maksaa takautuvasti palkkoja noin 27 miljoonan euron edestä. Pääluottamusmies Niina Eerola arvioi, että korjausliike koskee 400–450:tä JUKOn kuntasopimuksen piiriin kuuluvaa Eksoten työntekijää.

Jouni Vattulainen huomauttaa, että palkkojen harmonisointia ei toteutettu oikeuskäytännön edellyttämällä tavalla, mikä johti oikeusprosessiin.

 

 

Loimu

Mikonkatu 8 A, 8.krs
00100 Helsinki
Puh. 09 6226 850
loimu@loimu.fi

Toimiston yhteystiedot

Loimun tietosuojaseloste

© 2020 Loimu