Uutiset
 

Loimun hallitus tiedottaa 11/20

15.12.2020

Hallitus kokoontui 14.12.2020 etäyhteydellä

1. Jäsenasiat

Hyväksyttiin 107 uutta jäsentä, joista 22 oli varsinaisia jäseniä ja 85 opiskelijajäseniä. Varsinaiseksi jäseneksi siirrettiin 12 valmistunutta jäsentä. Kokonaisjäsenmäärä on 14 580.

2. Ajankohtaiset työmarkkina-asiat

Yksityinen sektori

 • YTN kemian alan taustaryhmän viimeisessä kokouksessa käsiteltiin kemian alan tiekarttaa vuoteen 2025. Tiekartalla tähdätään neuvottelutoiminnan pitkäjänteisempään kehittämiseen. Teemoiksi nostettiin työntekemiseen käytetty aika, yhdenvertaisuus työelämässä, hiilineutraalius ja paikallinen sopiminen.
 • Nesteen yt-neuvottelut on saatu päätökseen. Naantalin jalostamon toiminta lakkaa kokonaan (vähennys 230 työntekijää) ja Porvoossa jalostustoimintaa tehostetaan (140 työntekijän vähennys). Irtisanomisia ei ole vielä tehty, joten vielä ei tiedetä, miten vähennykset kohdentuvat ylempiin toimihenkilöihin.
 • Lindströmillä on saatu yt-neuvottelut päätökseen. Irtisanottujen määrästä ei tarkkaa tietoa. Lindströmillä on 120 ylempää toimihenkilöä.
 • Metsäkeskuksen uuden TES:n vuosilomatyöryhmän työskentely jatkui 18.11. ja 1.12.

Valtio

 • Loimun valtion toimikunta kokoontui 19.11.
 • Jukon valtion neuvottelukunnan seminaari pidettiin 5.-6.11., ajankohtaisia asioita ja seuraavaa neuvottelukierrosta.
 • Valtiolla toimiville liittojen jäsenille järjestettiin työtaistelukoulutus webinaarina.
 • Luottamusmieskurssi oli 8.12., vastuuhenkilöt Arja Varis ja Petri Toiviainen (YKA). 
 • Virastokummit ovat kokoontuneet ja heidän työtään koordinoi nykyään neuvottelupäällikkö Markku Kojo JUKOn toimistosta.

Kunta

 • Loimun kunta-alan toimikunta kokoontui 10.11.
 • JUKOn kunnan paikallistyöryhmän kokouksessa 3.11. hyväksyttiin JUKOn linjaukset paikalliseen sopimiseen.
 • JUKOn kunnan neuvottelukunta on kokoontunut 3.11. Neuvottelukunnassa päätettiin linjata, että JUKO hyväksyy sote-uudistuksen AVAINTA-neuvottelupöytään Sote ry:n edustajiksi yhden henkilön/järjestö.

3. Valtuuston kokouksen 28.11. palaute
Käytiin läpi valtuuston syyskokouksesta kerätty palaute, joka oli erittäin  myönteistä.

4. Luottamushenkilöiden perehdyttäminen
Käytiin keskustelua ja esitettiin runsaasti ideoita siitä, miten uudet luottamushenkilöt jatkossa perehdytettäisiin Loimun toimintaan ja hallintoon.

5. Jäsenyhdistysten avustusanomukset
Päätettiin jäsenyhdistysten avustuksista vuodelle 2021. Jäsenyhdistyksille tiedotetaan päätöksestä erikseen.

6. Loimun varainhoitosuunnitelma
Käsiteltiin varainhoidon seuraavia toimenpiteitä ja hyväksyttiin työvaliokunnan esitys etenemistavoista. Loimun talous on kehittynyt suotuisasti, ja muun muassa Labquality Oy:n osakkeiden myymisestä saatuja varoja siirretään Evlin hallinnoimalle varainhoitotilille.

7. Henkilöstöasiat
Opiskelijajäsenhankinnan koordinaattorin tehtävän hakuaika päättyi 3.12.2020 ja hakemuksia saatiin 26. Heistä kolmea haastateltiin, ja neuvottelut sopivimman hakijan kanssa ovat käynnissä.

Jyväskylän kampuspromoottoriksi on valittu Joni Tervo.

Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksen ja Helsingin yliopiston Viikin kampuksen promoottoreiden tehtävät ovat täyttämättä, sillä syksyn rekrytoinneissa ei saatu tehtävään sopivia hakijoita. Tehtävien rekrytointi avataan uudelleen vuoden 2021 alussa. Helsingin yliopiston Kumpulan kampuspromoottori Jani Lehto hoitaa Viikin kampustoimintaa ja opiskelija- ja järjestökoordinaattori Toni Sairanen Joensuun kampustoimintaa siihen saakka, että rekrytoinnit saadaan päätökseen ja uudet henkilöt aloittavat tehtävissä.

8. Hallituksen ja valtuuston kokousaikataulu 2021
Käsiteltiin ehdotusta Loimun hallituksen kokousaikatauluksi vuodelle 2021. Sen mukaan hallitus kokoontuisi kevätkaudella 11.1., 9.3., 6.4., 6.5. ja 16.6. sekä syyskaudella 25.8., 30.9., 2.11., 20.11. ja 15.12. Aikataulua käsitellään vielä uuden hallituksen ensimmäisessä kokouksessa.

Valtuuston seminaari ja kevätkokous pidetään 28.5. ja syyskokous 20.11.

9. Hallituksen seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään 11.1.2021.

 

 

 

Loimu

Mikonkatu 8 A, 8.krs
00100 Helsinki
Puh. 09 6226 850
loimu@loimu.fi

Toimiston yhteystiedot

Loimun tietosuojaseloste

© 2021 Loimu