Etelä-Hämeen metsänhoitajat

Etelä-Hämeen metsänhoitajat toimii metsänhoitajien yhdyssiteenä ja metsällisen tiedon lisääjänä alueellaan, Kanta-Hämeessä ja Pohjois-Uudellamaalla. Etelä-Hämeen metsänhoitajat ovat osa alueen metsällistä kulttuuria.

Perustehtävämme on lisätä jäsentemme metsällistä osaamista ja antaa taustatietoa sekä arvioita alan kehittymisestä. Välitämme tietoa monin tavoin sekä jäsenillemme että laajemmin, otamme kantaa ja annamme lausuntoja. Pidämme yllä yhteishenkeä ja metsänhoitajaperinnettä.

Järjestämme vuosittain 1-3 metsällistä tapahtumaa, tilaisuutta tai retkeilyä. Tiedonvälitykseen meillä on käytössämme kotisivut ja jäsenkirjeet. Tilaisuuksiin toivotamme kaikki kiinnostuneet tervetulleiksi – siksi tiedotamme niistä laajasti.

Etelä-Hämeen Metsänhoitajat perustettiin vuonna 1949. Jäsenmäärä on noin 50 metsänhoitajaa, ja se on pysynyt samalla tasolla pitkään. Toimialueemme on pääasiassa Kanta-Häme ja Pohjois-Uusimaa. Likimain kaikki alueella asuvat ja toimivat metsänhoitajat kuuluvat yhdistykseemme.