Arbetslöshetsskydd

Som medlem i Loimu – också som studerande - kan du via oss ansluta dig till de Specialutbildades arbetslöshetskassa Erko.

Om du är medlem i arbetslöshetskassan och blir permitterad eller arbetslös så är du berättigad till inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd om arbetsskyddets villkor för medlemskap och arbetsvillkor uppfylls.

Beslutet om beviljandet av inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd görs av arbetslöshetskassan. Om du inte beviljas inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd så kan du ansöka om grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd från FPA.

Det inkomstrelaterade arbetslöshetsskyddet är som namnet säger relaterat till storleken av dina inkomster och är betydligt större än de förmåner som FPA betalar.Läs mer om det inkomstrelaterade arbetslöshetsskyddet och dess storlek på Erko:s sidor.

Bekanta dig med förmåner som utbetalas av FPA.

Det inkomstrelaterade arbetslöshetsskyddet är betydligt större än de förmåner som FPA betalar.

Hur man ansluter sig till arbetslöshetskassan

Man måste alltid skilt ansluta sig till arbetslöshetskassan. Du kan ansluta dig till arbetslöshetskassan endast om du har ett giltigt anställningsförhållande.

  • Du kan ansluta dig till arbetslöshetskassan samtidigt som du ansluter dig till Loimu, vid punkten medlemskap i arbetslöshetskassan i anslutningsblanketten.
  • Om du redan är medlem i Loimu och vill ansluta dig till arbetslöshetskassan, anmäl om detta till vår medlemstjänst jasenasiat@loimu.fi. I anmälan ska du meddela datumet när arbetet har inletts samt arbetsgivarens namn.
  • Arbetslöshetskassans medlemskap börjar tidigast vid dagen för anslutningen. Anslutningsanmälan kan också göras på förhand, om man känner till datumet då anställningen börjar. Man kan inte ansluta sig till kassan retroaktivt.

Du kan ansluta dig till arbetslöshetskassan när du har ett giltigt anställningsförhållande.

När kan jag få inkomstrelaterad dagpenning?

  • Om du är arbetslös arbetssökande.
  • Du har varit medlem av kassan i minst 6 månader (villkor för medlemskap)
  • Du har under ditt medlemskap och under granskningsperioden (28 mån) arbetat minst 26 kalenderveckor (Arbetsvillkor).

Om du utan godtagbar orsak är borta från arbetsmarknaden längre än 6 månader, har du inte rätt till arbetslöshetsdagpenning förrän du har uppfyllt arbetsvillkoret på nytt.

Att uppfylla arbetsvillkoret

För att arbetsvillkoret ska uppfyllas måste anställningen pågå i minst 26 kalenderveckor under granskningsperioden. Vid arbetsvillkoret tar man i beaktande varje kalendervecka då arbetstiden av ett eller flera arbeten är minst 18 timmar och att lönen är enligt kollektivavtalet eller om ett sådant inte finns i branschen, en lön på 1 236 euro i månaden år 2020. Ett undantag till ovanstående är t.ex. undervisningsbranschen var till arbetsvillkoret kan räknas varje kalendervecka då arbetstiden har varit minst åtta timmar i veckan. Till arbetsvillkoret räknas också allt utfört arbete, dvs. arbetet behöver inte vara inom den egna branschen.

Längden för granskningsperioden är 28 månader innan arbetslösheten har börjat men granskningsperioden kan förlängas på grund av bland annat sjukdom, heltidsstudier, arbete på stipendium och vård av barn under 3 år eller övrig jämställbar orsak. I praktiken innebär en förlängning av granskningsperioden att man kan hoppa över tiden på de grunder som nämnts ovan och utöka granskningsperioden till tiden före frånvaron. En vistelse utomlands eller hemvård är inte t.ex. en godtagbar orsak. Granskningsperioden kan förlängas med högst 7 år.

Beslutet om beviljandet av utkomstskydd beviljas av arbetslöshetskassan. Det finns vissa undantag gällande utkomstskyddet och det lönar sig att kontrollera de aktuella uppgifterna antingen på Erko-kassans sidor eller på Arbetskassornas samarbetsorganisation TYJ:s sidor.

Specialutbildades arbetslöshetskassa Erko

Arbetskassornas samarbetsorganisation TYJ

För att få inkomstrelaterad dagpenning förutsätts det att medlemskaps- och arbetsvillkoret uppfylls.